Dane kontaktowe

ul. Francuska 36

Katowice, 40-028

Tel.: +48 32 778 88 00

Faks: +48 32 778 88 10

Biuro KPMG w Katowicach

Lokalizacja

Zapraszamy do korzystania z naszych usług w zakresie:

  • weryfikacji sprawozdań finansowych oraz innych usług poświadczających świadczonych przez biegłych rewidentów,
  • doradztwa księgowego,
  • doradztwa w zakresie rachunkowości,
  • wdrażania MSSF,
  • doradztwa podatkowego,
  • doradztwa w zakresie pomocy publicznej (SSE, dotacje unijne),
  • doradztwa prawnego,
  • doradztwa transakcyjnego,
  • doradztwa gospodarczego,
  • innych usług biznesowych.