Dane kontaktowe

ul. Marynarki Polskiej 197

Gdańsk, 80-868

Tel.: +48 58 77 295 00

Faks: +48 58 77 295 01

Biuro KPMG w Gdańsku

Lokalizacja

Zapraszamy do korzystania z naszych usług w zakresie:

 • badań i przeglądów sprawozdań finansowych oraz innych informacji finansowych,
 • usług poświadczających biegłego rewidenta i innych form atestacji, w tym w odniesieniu do sprawozdań pro-forma czy wyników prognozowanych,
 • weryfikacji kontroli wewnętrznych,
 • doradztwa w zakresie rachunkowości,
 • wdrożenia MSSF,
 • usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • wsparcia w zakresie rachunkowości zabezpieczeń oraz wyceny
 • instrumentów finansowych,
 • doradztwa podatkowego, w tym w zakresie podatku dochodowego,
 • opodatkowania dochodów osobistych,
 • VAT, cła, akcyzy oraz cen transferowych,
 • podatków międzynarodowych,
 • obrony interesów podatników,
 • doradztwa w zakresie pomocy publicznej (SSE, ulgi, dotacje),
 • doradztwa prawnego,
 • usług w zakresie efektywności biznesowej,
 • zarządzania ryzykiem biznesowym, finansowym i nadużyć,
 • doradztwa transakcyjnego, w szczególności w zakresie fuzji, przejęć i
 • debiutów giełdowych,
 • doradztwa w zakresie optymalizacji źródeł finansowania,
 • wycen,
 • innych usług dla biznesu.