Habilitetsregisteret – Et innovativt støtteverktøy for å forebygge og redusere habilitetsutfordringer, utviklet av KPMG

Interessekonflikter og inhabilitet er topprisikoer i norske virksomheter. I samarbeid med våre kunder har vi utviklet et nytt digitalt verktøy som bidrar til å forebygge og avdekke disse. Habilitetsregisteret gir oversikt over mulige bindinger mellom ansatte og markedet, og forebygger risikoer knyttet til korrupsjon.Norske virksomheter mangler kontroll på habiliteten

Å være habil innebærer å etterleve lover og retningslinjer, og å være lojal og upartisk. Mange virksomheter har rutiner for å håndtere habilitet, men løsningene er ofte preget av Excel-ark, sporadiske relasjonsanalyser, og generell usystematisk oversikt. 

Med manuelle og lite brukervennlige systemer og rutiner, risikerer virksomheter å ikke ha god nok kontroll over de ansattes bindinger, noe som også kan ha negative konsekvenser for omdømmet. 

Nærbilde av to hender som skriver på en laptop


Smilende kvinne og mann sitter ved et møtebord og ser på skjermen til en laptop

Løsningen er automatisk innhenting av informasjon

Sammen med kundene våre har vi utviklet en unik digital løsning som automatisk innhenter informasjon om ansatte og tredjeparter. Habilitetsregisteret henter informasjon om roller, verv og eierinteresser, og brukerne kan både endre og legge til informasjon om seg selv og nærstående.

For ansatte gjør systemet informasjonsregistrering raskt og enkelt, og arbeidsgiver får umiddelbart tilgang på nødvendig informasjon for å vurdere habilitet i hvert enkelt tilfelle.

Registeret ivaretar krav til personvern og tilfører nyttig informasjon på ett samlet sted. Det sikrer effektiv håndtering og sporbarhet, med brukergrensesnitt som legger saksbehandlingen direkte inn i systemet.Løser de største habilitetsutfordringene

Habilitetsregisteret gir bedre kontroll og økt bevissthet rundt interessekonflikter blant ansatte og arbeidsgivere. Registeret bidrar til effektiv etterlevelse av lover og interne retningslinjer.

Kundene har fått bedre oversikt over mulige bindinger hos ansatte og leverandører, slik at de proaktivt kan forebygge habilitetskonflikter og sikre at tilliten til selskapet opprettholdes. Systemet skaper økt bevissthet og oppdaterer seg kontinuerlig, basert på registrerte rolle- og interesseendringer.

Habilitetsregisteret har gitt oss trygghet over at vi har nødvendig oversikt.

Vegard Lund-Warholm
Avdelingsleder
Sparebank1 Nord-NorgeKPMG kobler fageksperter og teknologi for å sikre en optimal løsning

Koblingen mellom fag og teknologi bidrar til at vi plukker opp og forstår forretningsbehovet til de ulike kundene våre. Vi har satt sammen et team med forståelse for utfordringen, og med unik domene-, fag- og bransjeekspertise. 

William Wong

William Wong

Løsningsarkitekt

– Det er spennende å jobbe med produktutvikling sammen med kunden – å tegne opp brukerreisen, og forstå hva de vil ha. Det har vært viktig for oss å lage et produkt kunden ønsker å bruke, og som er enkel og transparent.

Ingve Rasmussen

Ingve Rasmussen

Fagekspert

– Samarbeid med kundene er viktig når vi utvikler digitale compliance-verktøy som skal være en integrert del av kjernevirksomheten. Sammen skaper vi nye løsninger som gjør hverdagen enklere.

Emily Persson

Emily Persson

UX-designer

– Vi gjennomførte brukertestinger sammen med kundene for å skreddersy løsningen til deres behov. Det har vært spennende å være fasilitator og få input fra kunden, og samtidig fungere som bindeledd til utviklerne!


Mer om prosjektet

De største utfordringene ved habilitetshåndtering er innhenting og verifisering av informasjon. Habilitetsregisteret gir enkel oversikt over potensielle habilitetskonflikter – både de som er behandlet og de som krever at det gjøres en vurdering. 

Registeret bidrar til at gjeldende lover og interne retningslinjer etterleves på en effektiv måte. Det muliggjør identifisering og håndtering av potensielle interessekonflikter før de blir adressert av motparter eller media. I tillegg sikrer det virksomheter et bedre grunnlag for ta korrekte avgjørelser og bidrar til at tilliten i samfunnet styrkes.

KPMGs Habilitetsregister gir deg og din virksomhet:

  • En komplett oversikt over ansattes eierinteresser, roller og verv
  • Integrasjon med virksomhetens systemer og registre
  • Automatisk datainnhenting fra foretaks- og aksjonærregistre
  • Automatisk varsling når potensielle konflikter oppstår
  • En løsning som ivaretar krav til personvern og informasjon til de ansatte
  • Effektiv håndtering og sporbarhet med brukergrensesnitt som legger saksbehandlingen direkte inn i HabilitetsregisteretHar du en tilsvarende utfordring?

Sammen finner vi de gode løsningene for deg og din bedrift

Marte Hagelund