Innovasjonspartnerskap forenkler operasjonshverdagen for pasienter og ansatte

Oslo Universitetssykehus (OUS) er landets største kirurgiske sykehus. Her gjennomføres det årlig omkring 54 000 planlagte og øyeblikkelige operasjoner.

For å løse logistikk- og bemanningsutfordringer som fører til avlyste operasjoner, har OUS og KPMG inngått et innovasjonspartnerskap. Sammen utvikler vi et digitalt verktøy som gir bedre oversikt og bidrar til langt færre avlyste operasjoner.

Støtteverktøyet har hentet erfaring og inspirasjon fra luftfarten og har fått navnet «Kontrolltårn».


3 000 avlyste operasjoner årlig

Operasjonsvirksomheten på OUS er både kompleks og ressurskrevende. Planlegging og ressursstyring har lenge vært basert på manuelle rutiner og begrenset tilgang på planleggings- og logistikkverktøy. Dette har hatt store negative konsekvenser for pasienter, ansatte og virksomheten. Blant annet avlyses 3 000 operasjoner årlig, flesteparten innen de siste 16 timene før planlagt gjennomføring.

Derfor har OUS behov for gode verktøy og løsninger som lar de ansatte jobbe smartere uten å måtte løpe fortere. 

To operasjonssykepleiere klargjør til operasjon

Hovedinngangen til Rikshospitalet i sol og blå himmel

Løsningen er Kontrolltårn – et integrert, brukerstyrt digitalt verktøy

Løsningen er skreddersydd for sykehus og skal bidra til å styrke pasientsikkerheten, effektivisere pasientbehandlingen og skape en mer forutsigbar arbeidssituasjon for de ansatte.

Kontrolltårn gir oversikt over ledige operasjonsstuer, personell og utstyr, og automatiserer planleggingsprosessen basert på tilgjengeligehet og kapasitet til enhver tid. 

Teknologiplattformen ServiceNow gjør det mulig å digitalisere på tvers av eksisterende systemer, og legge til nye funksjoner som raskt kan testes på brukerne. Innovasjonen skjer på brukernes premisser, og sikrer at løsningen faktisk bidrar med det den skal.


Økt effektivitet og forutsigbarhet i hverdagen

Kontrolltårn skal gi de ansatte informasjonen de trenger for å planlegge arbeidsdagen sin. Bedre prioriteringer bidrar til færre avlyste operasjoner og bedre kvalitet, noe som igjen gir høyere produksjon, færre komplikasjoner og mer effektiv drift.

Målet er smidig kommunikasjon mellom pasient og pasientkoordinator og planleggingsstøtte for øyeblikkelig hjelp. Kontinuerlig oversikt vil redusere risiko for kansellering og kvalitetssikre operasjonsplanen. Slik får pasientene få riktig behandling til riktig tid.


Brukerinvolvering er viktig for utviklingen

Tett samarbeid og brukerinvolvering er avgjørende for å utvikle en funksjonell løsning. Både designere, utviklere, sikkerhetsteam, OUS og brukerne på sykehuset bidrar til å forme og implementere Kontrolltårn. Fra OUS er blant annet kirurger, pasientkoordinatorer og driftere deltakere i utviklingen av verktøyet. De bidrar til å sikre at det er både brukervennlig, ivaretar pasientsikkerheten og fungerer på klinikernes premisser.

KPMG har konsulenter med markedsledende kompetanse innen rådgivning, sikkerhetsrutiner og digital innovasjon, samt eksperter på, og utviklere i ServiceNow-plattformen.

Henriette Tyldum

Henriette Tyldum

Prosjektleder

– Prosjektet har jobbet i et utforskingsteam og et utviklingsteam, og de i tett samarbeid med sikkerhetsteamet med bruk av smidig innovajonsmetodikk. Det er gøy å finne innovative, gode løsninger i et mangfoldig team med så mange kompetente mennesker fra ulike sektorer og bransjer!

Jørgen Schreiner

Jørgen Schreiner

Funksjonell arkitekt

– Det er spennende å jobbe med å løse spesialiserte brukerbehov med høyest mulig treffsikkerhet, samtidig som vi sikrer at løsningen er skalerbar nok til å kunne plasseres i et hvilket som helst økosystem, på hvilket som helst sykehus i verden.

Mariann Sandbæk

Mariann Sandbæk

Leder for utviklingsteamet

– Dette er et innovasjonsprosjekt hvor vi skaper løsningen sammen med kunden. Vi utvikler løsningen parallelt med at vi tester på brukerne, og gjør endringer underveis. Vi skaper løsningen sammen med kirurgene, drifterne og pasientkoordinatorene.Mer om prosjektet

Innovasjonspartnerskapet tilrettelegger for nytenkning og innovasjon. Gjennom ServiceNow-plattformen utvikler vi et helt nytt, integrert støtteverktøy tilpasset helsesektoren. 

Kontrolltårn skal åpne for dialog mellom de ulike systemene i helsesektoren. Verktøyet oppdaterer seg automatisk, og vil varsle ansatte på sykehuset dersom det er risiko for kansellering.

Overordnet vil Kontrolltårn forenkle arbeidssituasjonen for de som jobber med planlegging og gjennomføring av operativ drift i OUS, og dermed bidra til ressursutnyttelsen. Det gir bedre forutsigbarhet for klinikerne, gjennom koordinering og organisering av arbeidshverdagen. 

Med Kontrolltårn får OUS langt færre avlyste operasjoner og en forbedret sykehushverdag for ansatte og pasienter.
Har du en tilsvarende utfordring?

Sammen finner vi de gode løsningene for deg og din bedrift

Tormod Lysne Voje

Partner

E-post: tormod.lysne.voje@kpmg.no
Tlf.: +47 406 37 814

Tormod Lysne Voje