KPMGs CFO-undersøkelse

KPMG har gjennomført en omfattende undersøkelse blant CFO-er i 30 fremtredende virksomheter i Norge, fordelt på ulike bransjer og regioner. 

CFO-enes rolle blir stadig viktigere som følge av økende krav til bedre styring og raskere beslutninger. Vi ser også at rollen er i sterk utvikling og vi introduserer begrepet 4. generasjon CFO, som inkluderer en helhetlig tilnærming til å drive gjennom strategiske prioriteringer og endringsprosesser på tvers av virksomheten. Det neste store skiftet for CFO-rollen mener vi vil være drevet av ESG som treffer i flere dimensjoner gjennom verdikjeden, virksomheten og ikke minst nye rapporteringskrav.

Gjennom denne rapporten ønsker vi å tydeliggjøre hvordan en moderne CFO best bør posisjonere seg for å bidra i virksomhetens verdiskaping.