Siste utgave av KPMGs Nordic Deal Trend Report gir unik innsikt i M&A-aktiviteten for tredje kvartal.

Renteøkninger, politisk usikkerhet, volatile finansmarkeder og negative resultater på de globale børsene er noe av bakteppet når vi ser reduksjon i M&A-aktiviteten i de nordiske landene.

M&A-aktiviteten i Norge gikk ned fra 130 i Q2 til 85 i Q3. Til sammenligning ble det gjennomført 114 i fjorårets tredje kvartal. 

Vi tror trenden vil fortsette inn i Q4, med unntak av interessante signaler fra energi-sektoren, og følger aktivitetsnivået nøye utover høsten.Ta gjerne kontakt: