Christine Kihl går fra DFØ til KPMG. Ny satsning skal styrke klima- og miljøarbeidet hos KPMG Forensic.

– Jeg har blitt kastet rett ut i nye oppgaver, og akkurat nå opplever jeg en slags skrekkblandet fryd, ler Christine Kihl når hun snakker om overgangen til konsulentbransjen.

– Mitt hovedfokus er å jobbe spisset mot fagområdene klima og miljø i granskingsavdelingen, eller Forensic som vi kaller det her på huset. Det er høyt trykk og enormt mye læring. Og veldig moro.

Bakteppet for den nye satsningen er strengere regulering av miljø og klima, blant annet i leverandørkjedene I tillegg er det økt fokus på svindel, grønnvasking og menneskerettigheter.

– Tidligere har avdelingen jobbet mye med områdene bak S-en og G-en, og nå skal jeg fokusere på E-en i ESG, sier Kihl

En sentral del av jobben blir å lede arbeidet i kampen mot grønnvasking.

– Dette må til for å skille mellom aktører som faktisk ønsker å gjennomføre det grønne skiftet, og de som bare vil selge mer. Forbrukerne skal ha trygghet i at dette blir gjort skikkelig. 

Christine Kihl skal styrke E-en i ESG i ny satsning hos KPMG Forensic.

Christine Kihl skal lede arbeidet mot grønnvasking i ny satsning hos KPMG Forensic.

Grønne anskaffelser

Kihl kommer fra stillingen som nestleder i avdelingen for bærekraft og innovasjon i DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring).

– Det er en viktig erfaring hvor jeg har jobbet mye med grønne anskaffelser i offentlig sektor, eller green public procurement, som det også kalles.

Kihl har blant annet vært involvert i et OECD og UNEP-prosjekt som  kartla bærekraftige anskaffelser i Norge.

– Der gjorde vi en fullstendig kartlegging av lovgivning, praksis og ulik ESG-aspekter. Med innspill fra leverandørmarkedet fikk vi god oversikt over forbedringspotensialet for offentlige anskaffelser.

Eivind Pytte Ødegård leder arbeidet med ansvarlige leverandørkjeder i KPMG og er storfornøyd med nyansettelsen av Christine Kihl.

– Christines kompetanse er både ettertraktet, unik, og gir oss samtidig et voldsomt fortrinn, sier Ødegård.

Tilbakemeldingen fra kunder er at denne type praktisk erfaring på teamet er noe setter svært høyt.

– Og på dette feltet er det knapt noen andre miljøer som kan skilte med denne type profiler og spisskompetanse, sier Ødegård.

Sikrer etterlevelse

Kihl mener norske virksomheter nå må forberede seg på et ras av nye krav.

– Mye av dette blir også lovpålagt. Lovgivningen i Norge vil endre seg mye. Høyst sannsynlig treffer dette offentlig sektor først. Dette gjelder store kategorier som bygg og anlegg, transport og mat. Økodesign-direktivet fra EU indikerer også at det snart kommer mye produktkrav.

Kihl mener det gjøres mye bra arbeid på ESG-fronten ute hos norske virksomheter, men samtidig er det stor mangel på etterlevelse i praksis.

– Det er jo her vi kommer inn. I Forensic har vi et av Norges skarpeste miljøer på arbeid med ansvarlige leverandørkjeder. Vi har dyp innsikt på strategi, og enda mer aktuelt – hvordan man jobber strategien ut i virksomheten og faktisk sikrer etterlevelse.

– Det som kjennetegner de flinkeste virksomheten i klassen nå er at de faktisk måler alt. Dette er også essensielt for å faktisk nå målene. Hvis hver bedrift faktisk tar sitt ansvar, så er dette fult mulig.

– Vi har verktøyene og vi vet hvilke tiltak som er effektive. 

Kihl kommer fra stillingen som nestleder i avdelingen for bærekraft og innovasjon i DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring).

Kihl kommer fra stillingen som nestleder i avdelingen for bærekraft og innovasjon i DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring).

Vil du snakke med en ekspert på granskninger og ESG?

 

Ta kontakt med Eivind Pytte Ødegård i dag, så setter han deg i kontakt med spisskompetansen du trenger.

eivind.odegard@kpmg.no

mobil: 93271277