– Dette blir både skummelt og gøy! Jeg er veldig ydmyk overfor denne oppgaven, og gleder meg til å bidra til et globalt løft på ESG-kompetanse, sier Hattestad Bratsberg

1. oktober går Hattestad Bratsberg inn i rollen som Head of Strategy Transformation i KPMG ESG EMA Hub.

Formålet med huben er å samle eksperter på industri- og fagkompetanse innen ESG og gjøre dem tilgjengelige på tvers av land og prosjekter.

– Dette er et spennende grep KPMG nå tar for å raskt og effektivt øke kompetansen på tvers av landegrenser.

Alle som går inn i ESG EMA Hub skal være tilgjengelig for de land og oppdrag som har behov for spisskompetanse på ESG.

– Kort sagt så ønsker KPMG å samle de beste ekspertene for å videreutvikle metodeverktøyene og gjøre dem tilgjengelige i det globale markedet, sier Hattestad Bratsberg.

Stine Lise Hattestad skal lede strategiarbeidet i KPMG ESG EMA Hub

Stine Lise Hattestad skal lede strategiarbeidet i KPMG ESG EMA Hub

Støvsuger markedet

Ifølge Hattestad Bratsberg vil ESG Hub bestå av 35 spesialister. Primært vil disse rekrutteres fra andre steder enn KPMG.

Vi knytter til oss de beste fagekspertene på ESG nå uavhengig av hvor de er lokalisert. Ved å kunne tilby dem en rolle på tvers av landegrenser, og sammen med mange andre eksperter, blir det betraktelig mer attraktivt å gå inn i KPMG. 

Ifølge Hattestad Bratsberg er flere sterke profiler allerede rekruttert til satsningen.

– Det er spennende at KPMG globalt satser tungt på bærekraftsfeltet. At vi gjør det på en helt ny måte er også med på å gjøre dette veldig gøy å være med på. Innovasjon også i organiseringsform er noe som både vi i KPMG og kundene våre trenger, sier Hattestad.

Viktig for toppledere

Leder for Advisory i Norge, Rune Skjelvan, synes det er spennende at Stine Lise hentes til en viktig rolle i KPMG-systemet.

– Dette sier sier jo mye om Norges posisjon på dette området, og vi synes jo det er kult at vårt miljø og våre folk blir lagt merke til internasjonalt. Samtidig vil denne huben gi oss enda bedre tilgang på internasjonal kompetanse i våre prosjekter, så dette gleder vi oss til.

Hattestad Bratsberg mener at ESG Hub vil bli et viktig verktøy for oss i dialogen med toppledere i både  private og offentlige virksomheter

– ESG er på alles lepper om dagen. Det er vanskelig for toppledere å få tak i den rette kompetansen, og i tillegg er vi nødt til å akselerere tempoet. En hub som dette bidrar til at alle EMA-land nå kan bruke disse spesialistene for å gire opp sin ESG-satsning samt bistå virksomheter som nå har kommet langt og er avanserte på området.

Stine Lise Hattestad Bratsberg har høstet internasjonal annerkjennelse for sitt arbeide med FNs bærekraftsmål som rammeverk i strategiarbeid både for privat og offentlig sektor.

Hun har også lang erfaring med å gi råd til ledergrupper og i å utvikle lønnsomme bærekraftstrategier. For tiden leder hun også en stor satsning fra KPMG som skal lanseres under klimatoppmøtet COP27 i Egypt i november.

– Jeg vet at topplederne vil ha de beste rådgiverne. Jeg håper kundene våre i nær fremtid vil merke at tilgangen på spesialister og industrikompetanse ikke hindres av landegrenser.

Vil du snakke med en av våre eksperter på bærekraft?

Ta kontakt med Stine Lise Hattestad Bratsberg i dag, så setter hun deg i kontakt med spisskompetansen du trenger.

Mobil: +47 92894411

Epost: stine.hattestad.bratsberg@kpmg.no