Johanne Andresen er det nyeste tilskuddet i KPMGs granskningsavdeling som nå styrker sin satsning på kryptovaluta og blokkjedeteknologi. 

– Denne teknologien er kommet for å bli, og jeg ser frem til å utvikle fagområdet videre i KPMG, sier Johanne.

Johanne har lang erfaring med etterforskning innenfor økonomisk kriminalitet i Økokrim. I tillegg har hun spesialisert seg innenfor etterretning, forebygging og etterforskning knyttet til virtuell valuta.

Erik Arvnes, partner i KPMGs granskningsavdeling, mener problemstillinger knyttet til virtuell valuta fører med seg både utfordringer og muligheter.

– Vi er stolte over å ha fått med Johanne på laget. Denne ansettelsen er del av vår strategi om å tilby spisskompetanse med tilgang til effektive verktøy innenfor områder som kryptovaluta, desentralisert finans og blokkjedeteknologi, sier Arvnes. 

Kryptovalutaspesialist Johanne Andresen går fra Økokrim til KPMG

Kryptovalutaspesialist Johanne Andresen går fra Økokrim til KPMG

Store mørketall

Ifølge Skatteetaten økte nordmenns innrapporterte formue i kryptovaluta fra 8 til 20 milliarder kroner fra 2020 til 2021 og i Økokrims trusselvurdering pekes det en forhøyet hvitvaskingsrisiko knyttet til kryptovaluta.

– Det er store «mørketall» knyttet til innrapportert formue og det ligger i sakens natur at kriminelle aktører ønsker å skjule svart økonomi. Her kan jeg bidra med min kompetanse, sier Johanne.

Hun mener at behovet er spesielt stort i bank og finans, samtidig som den teknologiske utviklingen vil medføre nye utfordringer også i andre sektorer.

– Dette inkluderer alt fra strategiske vurderinger, trender og regulatoriske problemstillinger, til mer konkrete anti-hvitvasktiltak og håndtering av risikobildet.

Kryptokompetanse

I 2019 ble Johanne Andresen en del av Økokrims satsningsgruppe som skulle gjøre norsk politi i stand til å møte det nye digitaliserte kriminalitetsbildet.

Hun var blant annet med i etterforskningen av dataangrepet på spillselskapet Axie Infinity der fem milliarder kroner i kryptovaluta ble stjålet.

– Kryptovaluta er et nytt mulighetsrom for å hvitvaske utbytte fra straffbar handling og finansiere terrorvirksomhet. Men på den andre siden er flere kryptovalutaer sporbare med riktig kompetanse og verktøy.

Andresen skal blant annet bistå kunder med opplæring, rutiner og retningslinjer, foreta transaksjonsanalyser og vurdere legaliteten til tjenestetilbydere. I tillegg vil hun bidra inn i KPMGs internasjonale nettverk innenfor virtuell valuta.

– Jeg ser også frem til utforske hvordan blokkjedeteknologi kan effektivisere sporbarheten i verdikjeder. 

Kryptovalutaspesialist Johanne Andresen skal videreutvikle fagområdet for virtuell valuta i KPMG

Kryptovalutaspesialist Johanne Andresen skal videreutvikle fagområdet for virtuell valuta i KPMG

Teknologiske muligheter

Kryptovaluta og blokkjedeteknologi er i konstant utvikling som medfører utfordringer og muligheter, som ikke nødvendigvis bare omfatter den «svarte» delen av kryptovaluta.

– I finans benyttes blokkjedeteknologi for å tilby finansielle instrumenter. Svenske og norske sentralbanker utvikler og tester ulike løsninger for digitale sentralbankpenger, forklarer Andresen.

Virksomhetene har allerede et stort fokus på bærekraftsrapportering hvor blokkjedeteknologiens egenskaper kan bidra til å sikre informasjon og sporbarhet på klimaavtrykk, arbeidsforhold, og menneskerettighetsforhold uten at denne kan endres eller manipuleres.

Vil du snakke med KPMGs eksperter på kryptovaluta, blokkkjedeteknologi og AML?

 

Ta kontakt med en av våre eksperter i dag, så setter de deg i kontakt med spisskompetansen du trenger.

 

Johanne Andresen, kryptovalutaspesialist i Forensic Services

Mobil: +4791607672

Mail: johanne.andresen@kpmg.no

 

Peder Olsbø, Head of Financial Crime & AML

Mobil: +4793828330

Mail: peder.olsbo@kpmg.no

 

Erik Arvnes, Partner, Forensic Services

Mobil: +4740639341

Mail: erik.arvnes@kpmg.no

 

Simona Vasile, Tax Partner, KPMG Law

Mobil: +4748509763

Mail: simona.vasile@kpmg.no