Den nylig avgåtte sjefen for Forsvarets spesialstyrker, Torgeir Gråtrud, starter eksklusivt samarbeid med KPMGs sikkerhetsmiljø.

– Jeg ser på KPMG som en meget solid og god internasjonal aktør innen sikkerhetsrådgivning, sier Torgeir Gråtrud.

Gråtrud har tidligere vært sjef for Hærens jegerkommando og Forsvarets spesialkommando.

I 2017 ble han utnevnt til generalmajor i Hæren, og tok senere samme år over stillingen som sjef for Forsvarets spesialstyrker. Gråtrud har også lang erfaring fra Etterretningstjenesten.

I samarbeidet med KPMG vil Gråtrud være tilgjengelig for oppdrag innen sikkerhetsrådgiving, kriseledelse, foredrag og strategiske samarbeid.

– Det blir interessant og givende å jobbe sammen med kompetente medarbeidere i et solid internasjonalt selskap, sier Gråtrud.

Forsvarstopp til KPMG

Torgeir Gråtrud, tidligere sjef for Forsvarets spesialstyrker, starter eksklusivt samarbeid med KPMGs sikkerhetsmiljø.

Unikt nettverk

Stian Ervik leder KPMGs avdeling for sikkerhet og beredskap. Han er svært fornøyd med det nye samarbeidet med den tidligere forsvarstoppen.

– Det er få som kan måle seg med Gråtrud når det gjelder kompetanse innen sikkerhetsdomenet, særlig når det gjelder innsikt og forståelse for sammensatte trusler mot norske interesser. Erfaringen og nettverket hans er unikt, og vi er svært heldige som kan knytte oss til ham, sier Ervik

Sikkerhet og beredskap er et av KPMGs satsningsområder. Samarbeidet med den tidligere forsvarstoppen vil også bidra til at det allerede sterke fagmiljøet styrkes, både nasjonalt og internasjonalt.

– Min opplevelse er at KPMG utfører oppdrag som er relevante med bakgrunn innenfor min erfaring og kompetanseområde, sier Gråtrud.  

– KPMG har et solid sikkerhetsmiljø innen strategisk rådgivning og Gråtrud vil tilføre en dimensjon få andre vil kunne matche, sier Ervik.

Stian Ervik (til venstre) leder KPMGs avdeling for sikkerhet og beredskap. Torgeir Gråtrud er tidligere sjef for Forsvarets spesialstyrker.

Komplekse utfordringer

Krigen mellom Russland og Ukraina, pandemier og global oppvarming har aktualisert utfordringene knyttet til sikkerhet og beredskap for svært mange norske virksomheter.

KPMG mener dagens komplekse sikkerhetsutfordringer bør løses av team som kombinerer kompetanseprofiler og teknologiekspertise med dyp forretningsforståelse og juridisk spisskompetanse.

– Den solide kompetansen som allerede er til stede i KPMG vil kunne føre til at vi sammen kan få til ytterligere gode resultater. Teamkompetanse er slik jeg erfarer alltid en stor fordel og forutsetning for levering og god rådgivning av komplekse problemstillinger, avslutter Gråtrud.

 

Under Arendalsuka kan du høre Torgeir Gråtrud fortelle hvilke utfordringer vi må løse for å møte de farligste truslene mot norske virksomheter. 

Tid: Torsdag kl. 11:00 - 12:00

Sted: Fullriggeren Sørlandet

Vil du snakke med en av våre sikkerhetseksperter?

Ta kontakt med Stian Ervik i dag, så setter han deg i kontakt med spisskompetansen du trenger.

Mobil: +47 94141255

Epost: stian.ervik@kpmg.no