– Nå skal systemene i helsevesenet snakke sammen, sier Tormod Voje.

Oslo universitetssykehus har valgt KPMG som sin partner for å løse en av de største helseflokene på sine sykehus. Nå har de inngått et innovasjonspartnerskap der avtalen potensielt er verdt 700 millioner kroner.

Innovasjonspartnerskapet skal løse problemene som fører til at flere tusen operasjoner avlyses på kort varsel ved Norges største sykehus.

– Når vi forbedrer operasjonsaktiviteten får vi færre avlyste operasjoner, enklere arbeidshverdag for de ansatte og økt sikkerhet for pasientene, forklarer Voje som leder KPMGs arbeid med digital innovasjon i helsevesenet.

3000 avlyste operasjoner

Årlig blir over 3000 planlagte operasjoner avlyst på kort varsel ved Oslo universitetssykehus. Det blir det slutt på nå.

–  Nå får ansatte den informasjonen de trenger for å prioritere og planlegge arbeidsdagen sin på en bedre måte, sier Øyvind Skraastad, klinikkleder for Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus.

Oslo universitetssykehus har inngått et innovasjonspartnerskap med KPMG, ServiceNow og NeoConsulting.

Innovasjonspartnerskapet skal bedre pasientflyten på Norges største sykehus. Dette skal gi færre avlyste operasjoner, bedre forhold for ansatte og økt pasientsikkerhet.  

– Oppsiden med bedre prioritering og planlegging, er færre strykninger og bedre ressursutnyttelse, forklarer Skraastad. 

Oslo universitetssykehus er landet største kirurgiske sykehus og opererer 54.000 ganger i året. Dagens systemer for planlegging av bemanning, styring av utstyr/rom og pasientadministrasjon er i begrenset grad integrert og er i all vesentlig grad basert på manuell planlegging. Det blir det en endring på nå.

- Dette vil styrke pasientsikkerhet, gi bedre effektivitet i pasientbehandlingen og en mer forutsigbar arbeidssituasjon situasjon for de ansatte. Med dette får vi prosessforbedring og effektivisering i planleggingsprosessen, avslutter Skraastad.

Øyvind Skraastad er klinikkleder for Akuttklinikken ved Oslo Universitetssykehus.

Øyvind Skraastad er klinikkleder for Akuttklinikken ved Oslo Universitetssykehus.

Øker innovasjonstakten

Teknologiplattformen ServiceNow er sentral i innovasjonspartnerskapet. Plattformen gjør det mulig å digitalisere på tvers av eksisterende systemer, og passer ifølge Voje godt for sykehus.

– De som jobber på sykehusene blir selv med på å automatisere egne arbeidsoppgaver. Innovasjonen skjer dermed på klinikernes premisser, og dette er med på å sikre at løsningene faktisk bidrar med det de skal, forklarer Voje.

Erfaringen fra andre er at med ServiceNow oppnår digitaliseringsprosjektene høyere endringstakt og ruller ut nye versjoner på kort tid. Feil rettes underveis og brukerne får raskt svar på tilbakemeldinger.

– I tillegg unngår vi de store “fossefallprosjektene” som tidligere preget sektoren, sier Voje.

Unikt innovasjonssamarbeid

Tormod Voje mener digitale plattformer som ServiceNow er én del av løsningen når Norges største sykehus skal omstille seg.

ServiceNow er blitt kåret til verdens mest innovative selskap av finansmagasinet Forbes.

– Slike løsninger gjør at vi raskere kan forenkle situasjoner der sykehuskolleger skal dele informasjon med hverandre. Vi skal få systemene til å snakke sammen.

I tillegg sørger løsningen for klar og oversiktlig kommunikasjonen med pasienten, sier Voje. Løsningen som KPMG utvikler skal være klar til bruk allerede i slutten av 2023.

– Det siste året har vi derfor samlet den beste kompetansen på området. Blant annet samarbeider vi med Neo Consulting som stiller med dyp innsikt i hverdagen på norske sykehus. I tillegg jobber vi tett med tjenestedesignerne i Comte Bureau. Nå skal vi levere på kvalitet og kapasitet, sier Tormod Voje.

Tormod Voje leder KPMGs arbeid med digital innovasjon i helsevesenet.

Tormod Voje leder KPMGs arbeid med digital innovasjon i helsevesenet. 

Innovasjon på klinikernes premisser

Norgessjefen i ServiceNow ser et stort potensiale i denne avtalen.

– Dette er et prosjekt vi er veldig stolte av å være med på, og noe som virkelig får frem potensialet i ServiceNow-plattformen. Løsningen KPMG presenterer har allerede skapt stor interesse i vår internasjonale organisasjon, sier Helge Fjelberg fra ServiceNow, .

Helsekonsulenthuset Neo Consulting er den tredje samarbeidspartneren i alliansen bak innovasjonsavtalen.

– I slike prosjekter er det essensielt at man kommer riktig ut fra start, og bruker tid på å virkelig forstå utfordringene klinikerne står i til daglig, sier partner i Neo Consulting, Eystein J. Hauge, som selv har lang erfaring både som kirurg og leder på norske sykehus.

– Vi gleder oss til å utvikle gode løsninger i et innovasjonspartnerskap med dyktige kollegaer i OUS, KPMG og ServiceNow 

Tormod Voje leder KPMGs arbeid med digital innovasjon i helsevesenet.

Vil du snakke med en av våre eksperter på helse og teknologi?

Ta kontakt med Tormod Voje i dag, så setter han deg i kontakt med spisskompetansen du trenger.

Mobil: 40637814

Epost: tormod.lysne.voje@kpmg.no