Nygård går fra toppjobb i Metier OEC til KPMG. Der skal hun hjelpe norske ledere med å rigge seg for en digital fremtid.  

– Digitaliseringen går stadig raskere, og mange norske virksomheter står nå midt oppe i store endringsprosesser som handler om hvordan de best skal nyttiggjøre seg mulighetene dette gir. For å lykkes her, er det viktig at disse initiativene kjøres på riktig måte. Det gleder jeg meg til å bidra til, sier hun.

Nygård går inn i KPMGs satsing på rådgivning til IT-ledere, CIO Advisory, men presiserer at det ikke bare er landets IT-sjefer hun skal jobbe med.

– Vi vil bistå ledere generelt med deres viktige strategiske initiativer for å rigge seg best mulig for fremtiden, forklarer hun.

Nygård, som i tillegg til Metier OEC, tidligere har jobbet iblant annet Deloitte og Finansdepartementet, trekker frem KPMGs tverrfaglige kompetanse som en av grunnene til at hun valgte å gå til selskapet.

– KPMG har en veldig stor bredde i kompetansen de kan tilby, og det synes jeg er veldig spennende. 

Trine Silje Nygård

Trine Silje Nygård går inn i KPMGs satsing på rådgivning til IT-ledere, CIO Advisory

Rune Skjelvan

Rune Skjelvan, leder for rådgivingstjenester i KPMG

For det jeg skal jobbe med, betyr det at vi kan tilby både tech-kompetanse, erfaring med endringsledelse og kompetanse på prosjekt-, program og porteføljestyring. Denne kombinasjonen tror jeg kommer til å bli veldig viktig fremover, forteller Nygård.

– Å lykkes med digitale endringer kan nemlig by på flere utfordringer. Det handler ikke bare om å ta i bruk ny teknologi, men også om hvordan man forankrer dette i organisasjonen og hvordan man organiserer seg. For noen virksomheter kan digitalisering for eksempel bety at man får et helt nytt organisasjonskart, legger hun til.

– Vi er veldig glade for å få Trine med på laget. Hun vil være helt sentral i vår satsing på prosjekt-, program- og porteføljestyring, sier leder for rådgivingstjenester i KPMG, Rune Skjelvan.

– Jeg gleder meg til å bidra til at norske virksomheter kommer seg trygt gjennom den digitale transformasjonen mange av de nå står overfor, avslutter Nygård.