Granskningsavdelingen styrker laget med nye toppfolk. Intensiverer kampen mot lønnstyveri og styrker ansvarlige leverandørkjeder.

De to granskerne Kristine Aasgård og Frode Løkken går fra stillinger i offentlig sektor til KPMG.

– Denne kompetansen gir oss et voldsomt fortrinn, sier Eivind Pytte Ødegård.
Han leder arbeidet med ansvarlige leverandørkjeder i KPMG og er storfornøyd med nyansettelsene.

– Tilbakemeldingene vi får er at denne type praktisk erfaring er noe kundene både ønsker og trenger, sier Ødegård.

– Akkurat nå er det knapt noen andre miljøer som har denne type profiler.

Nitty-gritty

Kristine Aasgård har blant annet jobbet med arbeidslivskriminalitet i bygg- og anlegg i Oslo kommune og i Forsvarsbygg. I tillegg har hun erfaring med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø , og fra spesialanskaffelser i helsesektoren.

– Jeg er god til å spotte avvik. Samtidig liker jeg å kombinere forståelsen for arbeidsmiljøloven med kontraktarbeid. Jeg jobber meg ofte helt ned i det nitty-gritty, og kan kanskje beskrives som en detaljorientert gransker.

– Akkurat nå jobber jeg med å forberede kurs om hvordan man skal trene HMS-folk hos en internasjonal storaktør. I tillegg sitter jeg med lønnstyveri-beregninger for flere forskjellige aktører. Det er spennende dager!

Kristine Aasgård trives i jobben som gransker i KPMG

Dialog og feltarbeid

Frode Løkken har bakgrunn fa Arbeidstilsynet, Politiet og Oslo kommune. Han også erfaring fra arbeidet med Oslomodellen, og operativt arbeid i bygg- og anleggsbransjen.

– Jeg er spesielt opptatt av det menneskelige aspektet når vi er ute på kontroll. Derfor har jeg jobbet mye med intervjuteknikk og måten vi kommuniserer med folk på.
Forensic-avdelingen i KPMG har kompetanse på 13 språk, inkludert kinesisk, russisk og polsk.

– Når vi kan snakke med folk på deres eget språk skaper vi tillit. Og i sin tur er det denne tilliten som gjør at vi faktisk klarer å avdekke problemer, forklarer Løkken.

– Jeg kommer nettopp fra en kontroll på et verft i Stavanger. De som jobber der har lange dager og tungt arbeid. Jeg syns det er givende å bidra til et trygt og velfungerende arbeidsliv.

Frode Løkken trives i jobben som gransker i KPMG

Voldsomt fortrinn

I KPMG har Forensic- og granskningsområdet utviklet seg i en tverrfaglig retning. Tidligere dominerte folk med bakgrunn fra politiet, mens nå inkluderes også folk med bakgrunn og praktisk erfaring fra de aktuelle sektorene.

– Vi har både tallknuserne, eks-politifolk og spisskompetansen fra industrien, sier Ødegård.
Granskerne i KPMG er fokusert på etterlevelse av lovverk. De hjelper virksomheter å se at de har systemer på plass, utfører stedlige kontroller, identifiserer risiko og bidrar til å rette opp der det er begått feil.

– Vi skal gå våre kunders leverandører etter i sømmene, og å rydde opp i slike ting er komplisert. Da trengs objektivitet og spisskompetanse, sier Ødegård.

Vil du snakke med en granskingsekspert?

Ta kontakt med Eivind Pytte Ødegård i dag, så setter han deg i kontakt med spisskompetansen du trenger.

eivind.odegard@kpmg.no

mobil: 93271277