Dette må til for at helsevesenet skal lykkes med de største prosjektene, sier Henriette Tyldum.

– Nå har vi nettopp rullet ut «digital arbeidsplass» til mer enn syv tusen ansatte i Skatteetaten. 

Henriette Tyldum snakker digitalisering på inn- og utpust.

– Tro det eller ei, men det gikk helt knirkefritt. Jeg er imponert over den tverrfaglige bredden i teamet vårt, og dette viser jo at det er mulig å levere gigantiske digitaliseringsprosjekter uten forsinkelser — til tid og kost. 

Den erfarne prosjektlederen mener norsk helsevesen har mange og store utfordringer i nær fremtid. 

– Vi fikk et skikkelig kick i assen under pandemien. Alle kommuner, alle skoler, alle etater — alt måtte digitaliseres. Og vi så at det var mulig. Dette bør vi utvikle videre så man ikke blir så sårbar i neste runde, for pandemien er ikke over for sykehusene. Nå må de ta igjen det tapte. Det vil bli vanvittig krevende, og digitalisering blir garantert en viktig del av løsningen. 

Henriette Tyldum

Henriette Tyldum, Director i CIO Advisory

Teknologi er ikke nok – fremtidens helsevesen trenger mer

🗓 Onsdag 8. juni, fra kl. 09.00 til 10.00, Epicenter, Oslo sentrum/digitaltForstår arbeidsflyten

Henriette Tyldum leder KPMGs arbeid med større digitaliseringsprosjekter. I rollen jobber hun tett på ledelse, utviklere og helsefagarbeidere, og bidrar med unik spisskompetanse på prosjektledelse i helsevesenet.  

– Jeg har jobbet operativt, og jeg har vært direktør helt på toppen. Kall det en sammensatt bakgrunn, ler Henriette. 

Hun har jobbet som intensivspesialsykepleier i flere år og for NATO, vært avdelingssjef for Akuttmottaket på Ahus, jobbet som seksjonsleder i Helseetaten, helse og sosialsjef i kommune, som direktør i Aberia og ledet NAV-kontor.   

– Bakgrunnen min viser kanskje at jeg er nysgjerrig av natur. Jeg har stor gjennomføringsevne og har vært innom mye. Akkurat nå føler meg heldig for å ha kommet med i satsningen til KPMG, for jeg vet norsk helsevesen har et enormt potensial i seg og det vil skje mye spennende fremover. 

Og det er store utfordringer. Den brede erfaringsbakgrunnen fra store helse- og sykehusmiljøer er med på å sikre at behovene blir forstått riktig. 

– Jeg kjenner arbeidsflyten på sykehusene. De har dårlig tid. De er til for og skal til pasientene. Derfor er forståelsen for profesjonene og fag, og det å jobbe taktisk og ofte med ressurser som er i full drift viktig å ha med seg når en planlegger. Dette for å få alle med på laget og jobbe som et team så er dette noe av det viktigste vi gjør fra starten av. Hele teamet må skinne, være løsningsorienterte og tilpasses for å nå målene. 

God kontroll og risiko

Henriette har klare tanker om hva som må til for å lykkes med de store digitaliseringsprosjektene.

– Du må ha god kontroll på regelverket og rammer. Med rett kompetanse blir det enklere å se praktiske løsninger. Du får også risikovurderinger av høy kvalitet, slik at du kan om mulig lage systemer som automatisk varsler hvis noen for eksempel skal bruke sensitive data eller gjøre andre ting som kan komme i konflikt med personvernet.  

På dette området kommer man ikke unna å ha den beste kompetansen som finnes i markedet, mener Henriette.

– Så må du se på de tekniske ressursene. 

Henriette Tyldum

Sørge for at løsnings og sikkerhetsarkitekt har topp kvalitet. Finne en god change manager og drive proaktiv endringsledelse. Jobbe smidig og ha med produkteier og DevOps team der hvor det er organisert. Bruk litt ekstra tid på å jobbe med prosjekteier og ha et godt og omforent mandat.  

Like viktig er å ha en god kommunikasjonsplan og ha relevante brukerrepresentanter i alle i miljøer. Dette for å sikre god informasjonsflyten og transparens i prosjektet for alle.

 
– Når du først er i gang, legg til rette for en god planleggingsfase der du også sørger for å inkludere en blanding av interne og eksterne ressurser. 

– Og ikke glem en god prosjektleder med ledererfaring. En som evner å få hele teamet med seg og tørre å ta beslutninger som ser helheten.  

Brukerne forventer det

Slik samfunnsutviklingen har beveget seg gjennom pandemien, mener Henriette at en stor del av brukerne vil forvente både flere og bedre digitale løsninger i helsevesenet. 

– En del grunnleggende ting må jo snart på plass. En pasient, en journal for eksempel. Tenk at vi ikke har dette i 2022. Det er ikke lett å forklare folk dette som har levd hele sitt liv online de siste to årene. 

Samtidig er Henriette klar på at digitale løsninger i helsevesenet raskt blir en sikkerhetsutfordring. 

– Det er ikke noe vi kan ta lett på. Vi har mange programmer/løsninger ute i helsevesenet der sikkerhet og personvern skaper store utfordringer. Samtidig vet vi at med rett kompetanse er slike prosjekter fullt gjennomførbare.  

Henriette trekker frem brukerinvolveringen som er gjort de siste årene, med kronikere som kan konsulteres hjemmefra, som et godt eksempel. 

– Det viser at helsevesenet går i riktig retning. Samtidig vet vi at det er en fin balanse mellom hvor mye du faktisk kan få gjort med en skjerm uten å fremmedgjøre oss alle. 

Henriette mener noe av løsningen vil være å bygge videre på det vi vet fungerer, og sørge for at vi bruker det vi har på best mulig måte.

– Det er faktisk en kjempeutfordring å finne ut hvordan vi skal få utnyttet det vi allerede har — og det er nettopp dette som gjør helsevesenet så spennende.