I dag samles over 400 partnerne fra de nordiske og baltiske landene for første gang til Nordic Partner Summit her i Oslo. Nordisk samarbeid er viktig for KPMG, og vil bare bli viktigere i årene som kommer.

Samlingen finner sted i Den Norske Opera, og det er tettere nordisk samarbeid som står på agendaen. Et område der dette kommer til å bli særlig viktig er ESG, forteller administrerende direktør i KPMG Norge, Lars Inge Pettersen.

– Her i Norden har vi gode muligheter til å ligge helt i front. Vi er nemlig godt rustet til å håndtere vår tids tre store utfordringer: befolkningsutviklingen, teknologiskiftet og klimaendringene.

De nordiske landene har sunnere befolkningsutvikling enn land det er naturlig å sammenligne oss med, vi er helt i toppen på teknologiutvikling- og bruk, og vi ligger et hestehode foran resten av Europa når det gjelder fornybar energi og klimautslipp fra energisektoren.

Dette fortrinnet skal vi ta med oss inn i ESG-arbeidet vårt. Her vil vi, i enda større grad enn tidligere, dra veksler på hele bredden av kompetanser vi har i Norden, forteller han.

I tillegg til ESG står også tema som teknologi og fremtidenes kompetansebehov på agendaen. 

Lars Inge Pettersen

Lars Inge Pettersen, administrerende direktør i KPMG Norge

Det er flere grunner til at KPMG nå intensiverer sin satsing på nordisk samarbeid, forklarer Pettersen.

– For det første operer vi i en verden der landegrenser på mange områder får stadig mindre å si, også for kundene våre. Denne utviklingen skal vi henge med på. Dessuten ser vi at kan få til veldig mye ved å jobbe tettere sammen, selvfølgelig for kundene våre men også internt. For eksempel har vi startet et nytt samarbeid på Technology Services, der ITS-avdelingene i Latvia, Litauen, Norge og Sverige har blitt slått sammen til ett team. Slik skaper vi økt topplinjevekst, styrker markedsposisjonen vår og tilbyr bedre teknologitjenester for våre ansatte. 

KPMGs administrerende direktør medgir at han er stolt over at det er KPMG Norge som får være vertskap for samlingen.

– Det er klart det er litt stas. Dessuten var vi veldig heldige med været, så rammen rundt kunne ikke vært bedre, avslutter han.  Partnere på operataket i Oslo

I dag samles over 400 partnerne fra de nordiske og baltiske landene for første gang til Nordic Partner Summit her i Oslo