– Nøkkelen er å innovere på klinikernes premisser, sier Tormod Voje.

Norsk helsevesen er preget av store, silobaserte prosjekter. Resultatet er at leger og sykepleier ofte bruker tiden på dobbeltarbeid og uoversiktlige prosesser.

– Kort fortalt så er nok klinikerne lei av at andre skal innovere for dem.

– De vil heller være med og lage systemene selv. Dette premisset må være med når du skal innovere i helsevesenet, forteller Tormod Voje.

Nå gir såkalte «low-code»-plattformer som ServiceNow klinikerne muligheten til å designe opp nye prosesser uten å måtte kode alt fra bunnen av.

– Samtidig er nok den viktigste egenskapen integrasjonsevnen som denne plattformen har inn mot andre systemer, forklarer Voje.

– Det er en klinikers drøm. Endelig kan systemene snakke sammen.

Dette er ServiceNow

ServiceNow er en skybasert plattform som effektiviserer den digitale arbeidsflyten. Plattformen regnes som verdensledende innenfor sitt felt.

Dekker behovene

Tormod Voje har bred erfaring med endringsprosesser og prosjekter der målet er å spare penger og videreutvikle virksomheten på samme tid.

Nå jobber han med helse og innovasjon, og mener plattformer som ServiceNow er én del av løsningen når helsevesenet skal lykkes med omstilling.

– Bakgrunnen er at vi kan forenkle situasjoner der kolleger skal dele informasjon med hverandre. I tillegg sørger vi for klar og oversiktlig kommunikasjonen med pasienten, sier Voje.

– Og når disse behovene er dekket blir det mer tid til viktigere oppgaver.

Tormod Voje

Tormod Voje, Partner i KPMG

Faktisk innovasjon

ServiceNow gjør det mulig å digitalisere på tvers av eksisterende systemer. Samtidig får klinikerne muligheten til å være med og automatisere egne prosesser.

– Denne fremgangsmåten er spesielt effektiv når du har begrenset med ressurser. Du slipper å starte utviklingen fra bunnen av hver gang, da hele grunnmuren allerede ligger klar på ServiceNow-plattformen.

– Det er ikke uten grunn at finansmagasinet Forbes har kåret ServiceNow til verdens mest innovative selskap – foran tungvektere som Tesla, Netflix og Amazon.

Et brukervennlig drag and drop-grensesnitt senker terskelen og gjør at flere bidrar til utviklingen.

– Her er et eksempel: Vi vet at når du skal lage et system for leger eller sykepleiere, så er du nødt til å levere noe som folk faktisk forstår og vil ta i bruk.

I tillegg må du ha mulighet til å legge til basisfunksjoner som varsling og integrasjon med andre systemer.

– Når dette er på plass kan en større andel av ressursene heller brukes på reell innovasjon og brukertilpasning, forklarer Voje og legger til at de med ServiceNow oppnår høyere endringstakt og ruller ut nye versjoner på kort tid.

Feil rettes underveis og brukerne får rask svar på tilbakemeldinger.

– Og kanskje viktigst av alt er at vi unngår de store fossefallprosjektene.

Strømlinjeformer sykehusene

Voje trekker frem onboarding av nyansatte som et spennende eksempel på innovasjon.

– Når en lege eller sykepleier skal starte jobben på et sykehus må han eller hun først få på plass en haug praktiske detaljer. Først må du innom HR og registrere kvalifikasjoner. Så må du videre og ordne med lønn, få ny pc, skaffe tilgang til alt av regler og informasjon på den nye arbeidsplassen.

Dette har tidligere vært en uoversiktlig og tidkrevende affære med ulike systemer som ikke snakker sammen — et perfekt sted å innovere, ifølge Voje.

– Nå er alt dette strømlinjeformet i et produkt som KPMG tilbyr internasjonale kunder  på ServiceNow-plattformen. Tilbakemeldingen fra klinikerne er at onboardingen er blitt informativ og brukervennlig, og sykehuspersonell kan bruke tiden sin på det de egentlig vil, sier Voje.

– Dette er vinn-vinn for alle, sier Voje. 

Klinikerne i førersetet

Flere faktorer påvirker hvordan innovasjonstakten i det norske helsevesenet kan endres. Akkurat nå er mange helsevirksomheter i ferd med å bytte eller gjøre større endringer på sykehus.

– For de fleste vil dette innebære at de får mindre plass å jobbe på, og dette betyr igjen at de blir nødt til å tenke nytt.

Voje tror mange kan være enige i at tidligere prosjekter i helsevesenet har vært for IT-rettet.

– Jeg mener det er viktig at sykehusene selv tar eierskap til innovasjon, og dette gjør de nok best ved å sette klinikerne i førersetet.