Ukens viktigste nyheter for bank- og finans

Uke 10

Uke 10

Hver uke samler KPMG relevante nyheter for bank- og finanssektoren i nyhetsbrevet Finansregulatorisk oppdatering. 

 

Meld deg på nyhetsbrevet for å få hele sakslisten tilsendt tirsdager kl 13.


Høyrisikoland listeført av EU og FATF er oppdatert

Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket skal gjennomføre forsterkede kundetiltak overfor kunder og reelle rettighetshavere som er etablert i høyrisikoland, jf. hvitvaskingsforskriften § 4-10. Dette inkluderer der kunden har en stor del av virksomheten i et høyrisikoland, eller det gjennomføres store eller hyppige transaksjoner til eller fra landet. EU har nå oppdatert sin liste over høyrisikoland med virkning fra 13. mars 2022. I tillegg har FATF oppdatert sin liste.

Til EUs liste har ni land blitt lagt til, herunder Burkina Faso, Caymanøyene, Haiti, Jordan, Mali, Marokko, Filipinene, Senegal og Sør-Sudan. Bahamas, Botswana, Ghana, Irak og Mauritius har blitt fjernet. Samtidig er Bahamas, Botswana, Ghana, Irak og Mauritius fjernet fra listen. FATF har på sin side fjernet Zimbabwe fra "grålisten", og samtidig listeført De Forente Arabiske Emirater.

→ Les mer

FATF har oppdatert sine anbefalinger

FATF har publisert en oppdatert versjon av sine anbefalinger ("FATF Recommendations"). FATF-anbefalingene angir et omfattende og konsistent rammeverk av tiltak som land bør implementere for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering, samt finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen. Endringene er i all hovedsak knyttet til anbefaling 24 om transparens og identifisering av reelle rettighetshavere. FATF-anbefalingene har vært en viktig premissleverandør for utforming av den någjeldende hvitvaskingsloven, og kan være en sentral kilde for forståelse av bestemmelsene i loven og hvordan rapporteringspliktige skal gjennomføre sitt arbeid med antihvitvasking.

→ Les mer  

Høring fra FATF: Risikobasert veiledningsdokument om hvitvasking og terrorfinansiering for eiendomssektoren

Financial Action Task Force (FATF) vurderer nå å oppdatere det risikobaserte veiledningsdokumentet for hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko i eiendomssektoren. På nåværende tidspunkt gjennomføres det en høring på dette. Spesielt ønsker FATF innspill om flere detaljer og vurderinger som enda ikke er vurdert for eiendomssektoren, praktiske tilfeller av hvitvasking og terrorfinansiering i eiendomssektoren og hvilke tiltak som er iverksatt for å adressere disse, samt terrorfinansieringstrusler som er identifisert av aktørene.

→ Les merFå Finansregulatorisk oppdatering

Hver uke samler KPMG relevante nyheter for bank- og finanssektoren og sender deg en samlet oppdatering rett i innboksen.