Tor W. Andreassen, professor i innovasjon ved Norges Handelshøyskole

Hvis du var en ledende retail-aktør, hva er det første grepet du ville tatt for å rigge virksomheten for fremtiden?

 

– Jeg ville gjort fire ting: Aller først, definert hvilken unik rolle den fysiske butikken skal spille i en omnikanal forretningsmodell. Vær tydelig på hvorfor skal kunden fysisk oppsøke butikken med alle sine faktiske og følte kostnader.

Som nummer to ville jeg oppskalert de ansatte på gulvet til å drive med rådgivende salg. Dette er jo avhengig av produktsortimentet, si det er komplekse dyre varer i dette tilfellet.

Nummer tre: Her ville jeg ha bygget ut og profesjonalisert netthandelens innhold, funksjoner og grensesnitt, og samtidig inngått avtale med et last mile delivery-firma for hurtig levering i storbyene.

Til slutt ville jeg ha arbeidet intenst med å få ned retur av netthandelsvarer. Målet må være at hva kundene ser på nettet er hva de trenger og det som passer.

Tor  Andreassen

Tor  Andreassen,  professor i innovasjon ved Norges Handelshøyskole. Foto: Norges Handelshøyskole

Hvis du var næringsminister for en dag, hva ville du gjort for å skape mer innovasjon og vekst?

– Som næringsminister for en dag vil jeg nok møte folk som har en forståelse av verdiskaping som noe som er industrielt forankret. Jeg ville arbeidet for en økt forståelse av at virkelig verdiskaping ikke skjer i oppstrømsaktivitetene, der man kutter kostander i produksjon og administrasjon, men i nedstrømsaktiviteten.

– Det er inn mot sluttkundene man må skape verdier. Skal vi lykkes med å høste effektene av kunstig intelligens, maskinlæring, IoT, og 5G, må vi utvide fokuset fra B2B til å inkludere B2C. Da kan vi fange kundedata og bruksdata — noe som kan brukes i prediksjoner, innovasjoner, og optimaliseringer. 

Hva tror du blir det mest omveltende for retail de neste tjue årene?

– Amazon er den store gorillaen i rommet. De driver innovasjonsfronten innen varehandel, og i fjerde kvartal brukte de alene 15 milliarder dollar på forskning og utvikling. Data fra Norsk Innovasjonsindeks ved NHH tyder på at norsk varehandel er lite innovative.

– Dette gjør at de blir henvist til å spille rollen som «catching up» i innovasjonsspillet. De vil drive med imitasjons-innovasjoner for å holde følge med dem som faktisk driver innovasjonsfronten. De flinkeste vil klare det, men de dårlige vil falle av og gå ut av markedet.

Retail-event

Retailbransjen vil aldri bli den samme igjen📍 Epicenter, Edvard Storms gate 2 / digitalt


16. mars klokken 09.00 samler vi flere av bransjens skarpeste hoder. Sett av en time og få et innblikk i noen av de viktigste trendene og utfordringene bransjen står ovenfor de kommende årene.