NEO Consulting er et konsulenthus med spesialkompetanse på den kirurgiske og operasjonelle hverdagen ved norske sykehus, og spesialiserer seg på forbedring og utvikling av helsetjenester. Sammen skal vi gjennomføre flere prosjekter for å styrke norsk helsevesen. 

 – Vi er veldig glade for å inngå dette samarbeidet med KPMG. Jeg opplever KPMG som et selskap som alltid setter kundens behov først, og så skrur de sammen et team som kan møte det behovet. Med vår nisjekunnskap og KPMGs sterke fagområder har vi sammen kompetansen som trengs for å bidra til å løse de utfordringene man ser i helsesektoren i dag, sier Eystein Hauge.

Hauge har bakgrunn som lege og er nå partner i NEO Consulting. Han har jobbet med KPMG på flere prosjekter og presiserer at samarbeidet har blitt skapt over tid.

 – Jeg har jobbet på flere prosjekter med Tormod, og tilliten som har blitt bygget opp over tid med han og KPMG handler om deres evne til å prioritere helse som en sektor, deres internasjonale helsenettverk, og den unike teknologikompetansen de sitter på.

Tormod Voje er partner i KPMG Operations og jobber tett på helsesektoren. Han forteller at kunnskapen Hauge og NEO Consulting sitter på er helt uvurderlig når vi nå skal satse enda mer på helse.

– Når vi skal kommunisere med kirurger, leger og anestesisykepleiere er det viktig at vi har den kliniske kompetansen så vi forstår akkurat hva de er ute etter. Det er først når vi har fagkunnskapen i kombinasjon med nisjekunnskapen at vi virkelig kan levere de beste løsningene.

EJH

Eystein Hauge, partner i NEO Consulting

Tormod Voje

Tormod Voje, partner i KPMG

Flere utfordringer

Etter hvert som samfunnet har bygget opp gode helsetjenester vil levealderen stige. Da vil det også bli flere som trenger medisinsk hjelp, og konsekvensene av at for eksempel operasjonssaler står tomme vil være høyere. Dette er et av problemene Hauge ser for seg kan løses med et sterkt samarbeid.

 – Det store bildet vi står overfor er at vi må finne nye måter å levere helsetjenester på. Det blir flere og flere som trenger hjelp, og samtidig må vi hjelpe dem raskere, bedre og helst billigere. I det ligger det et enormt potensiale til å forbedre informasjonsflyten mellom pasienter, fastleger og kirurger – og vi gleder oss til å ta fatt på disse problemene sammen med KPMG, avslutter han.