Ukens viktigste nyheter for bank- og finans

Uke 8

Uke 8

Hver uke samler KPMG relevante nyheter for bank- og finanssektoren i nyhetsbrevet Finansregulatorisk oppdatering. 

 

Meld deg på nyhetsbrevet for å få hele sakslisten tilsendt tirsdager kl 13.


CSDR-tillatelse tas i bruk 1. mars 2022

Det felleseuropeiske regelverket Central Securities Depository Regulation (CSDR) trådte i kraft i Norge 1. januar 2020 og ble gjennomført i den nye verdipapirsentralloven. Dette er den første felles reguleringen av verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør innad i EØS. Regelverket har også virkninger for utstedere av finansielle instrumenter, handelsplasser, verdipapirforetak og investorer. 
 
Verdipapirsentralen ASA fikk tillatelse av Finanstilsynet etter verdipapirsentralforskriften 28. januar 2022. Tillatelsen vil tas i bruk 1. mars 2022 og den nye verdipapirsentralloven og CSDR vil fra dette tidspunktet gjelde for aktørene i det norske markedet. 

→ Les mer

ESMA foreslår endringer i pengemarkedsfondsforordningen

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) har foreslått endringer i det regulatoriske rammeverket for pengemarkedsfond, herunder pengemarkedsfondsforordningen. De foreslåtte endringene kommer som resultat av de utfordringene som pengemarkedsfond har støtt på i løpet av covid19-pandemien, blant annet i form av problemer med vesentlig lavere likviditet. ESMA  foreslår blant annet å adressere terskeleffektene for pengemarkedsfond med konstant netto andelsverdi (CNAV) ved å fjerne muligheten til å bruke amortisert kost for fond med liten variasjon i netto andelsverdi (LVNAV). 
 
Pengemarkedsfondforordningen regulerer rentefond som investerer i verdipapirer med kort løpetid, og som har som strategi å tilby avkastning på linje med pengemarkedet. Forordningen er foreløpig ikke inntatt i EØS-avtalen, men dette vil trolig skje i nær fremtid. Det er vedtatt endringer i verdipapirfondloven der ny § 1-7 skal gjennomføre forordningen i norsk rett når bestemmelsen trer i kraft.

→ Les merFå Finansregulatorisk oppdatering

Hver uke samler KPMG relevante nyheter for bank- og finanssektoren og sender deg en samlet oppdatering rett i innboksen.