Idet vi går inn i det tredje året med pandemien, er det spesielt noen risikoer Norge bør holde et øye med. I denne artikkelen får du en sniktitt på noe av det vi kommer til å snakke om under vårt Top Risks-webinar den 8. februar. 

1. To steg grønnere, ett steg tilbake

Norge har posisjonert seg selv som en leder i det grønne skiftet, men klimafremskrittene er ikke gode nok til å være i tråd med Parisavtalen. Ny regjering har valgt å ikke avslutte leting etter ny olje, og det blir spådd en produksjonsøkning fram mot 2024. I tillegg vil strømprisene i Norge være dobbelt så høye i 2022 som gjennomsnittet de siste fem årene. Dette vil gå utover både sluttbruker og bedrifter. Russlands rolle i å forsyne energi til Europa, kombinert med spenningene rundt Ukraina, er også viktige faktorer i den pågående strømkrisen.

2. Store selskaper må kjempe den kulturelle krigen

Åpenhetsloven kommer til å kreve transparens rundt selskapers globale samarbeid og avtaler. Som følge av dette vil det komme avsløringer til eksempelvis bedrifter sine verdikjeder mot kontroversielle produsenter i land som Kina. Omdømmerisikoen for bedrifter som ikke har tatt tak i diskutable avgjørelser vil kunne bli en stor.

3. En teknologisk verden

Den økende avhengigheten av digitale verktøy og utfordringer knyttet til cybersikkerhet, tvinger norske bedrifter til å styrke sin kunnskap og beredskap mot cybertrusler. I det siste har det vært omfattende angrep mot eksempelvis Nortura og Amedia, og det spås enda flere i året som kommer. Bedrifter som ikke holder tritt med utviklingene vil bli rammet hardt. 

Lyst til å vite mer om risikoene som vil påvirke verden i 2022?