Topplederundersøkelsen 2019: Nytt risikobilde – endrede spilleregler

Topplederundersøkelsen 2019

Gjennom samtaler med 25 norske toppledere har vi fått unik innsikt i hva som står på deres agenda og hvilke risikoområder som gir de største utfordringer – men selvfølgelig også muligheter.

1000

Kontaktpersoner

Rune Skjelvan

CEO & Head of Advisory

KPMG i Norge

E-post
Topplederundersøkelsen 2019

Ledelse i ny tid oppleves mer krevende. Mange faktorer spiller inn når strategien skal pekes ut. Langsiktig verdiskapning er avhengig av å skape vekst gjennom bruk av ny teknologi, levere kvalitet, tenke bærekraft, ha riktig kompetanseutvikling, redusere sårbarheten og skape tillit til alt en gjør. Dette setter store krav til riktig ledelse som er mer dynamisk og pragmatisk tilpasset endringsreisen.

I publikasjonen «Nytt risikobilde – endrede spilleregler» oppsummeres inntrykkene etter dybdeintervjuer med norske toppledere. Møtene har gitt oss verdifull innsikt og perspektiver rund temaer som opptar dagens ledere.

Samtalene med lederne har tatt utgangspunkt i det overordnede risikobildet de står overfor og hva dette innebærer, enten det er endringer i kundereise, kortere investeringshorisont, de mange omstillingene, større oppmerksomhet rundt bærekraft, cybersikkerhet og -sårbarhet, endringer i rammebetingelser og økt geopolitisk volatilitet. Endringene er mange og ledernes ambisjoner er å tilpasse organisasjon og operativ modell i raskt tempo, gjerne i nært samarbeid med strategiske allianse- og samarbeidspartnere.

Risikobildet og hvilken betydning de ulike risikoområdene har på en virksomhet, varierer selvfølgelig mellom selskaper og bransjer, men vi ser likevel mange likhetstrekk. Norske toppledere erkjenner at bildet er komplekst, men de har helhetlig risikostyring høyt på sin agenda og sammen med sine ledergrupper, styrer og organisasjoner gjør de sitt ytterste for å være i forkant og sikre den nødvendige tilliten.

I årets topplederundersøkelse har følgende ledere deltatt:

Hege Yli Melhus Ask, NHST Media Group
Sigve Brekke,
Telenor
Thor Gjermund Eriksen,
NRK
Øyvind Eriksen,
Aker
Kristine Falkgård,
Kommunalbanken
Morten Fon,
Jotun
Alexandra Bech Gjørv,
Sintef
Hans Christian Holte,
Skattedirektoratet
Per Hove,
Evry
Ingrid Dahl Hovland,
Nye Veier
Gyrid Skalleberg Ingerø,
Kongsberg Gruppen
Idar Kreutzer,
Finans Norge
Andreas Kvame,
Grieg Seafood
Boddvar Kaale,
OBOS
Lars Løddesøl,
Storebrand
Eimund Nygaard,
Lyse
Karoline Nystrøm,
Schneider Electric
Rune Olav Pedersen,
PGS
Lars Inge Pettersen,
KPMG
Stefan Ranstrand,
Tomra
Trine Karin Stangeland,
Sandnes Sparebank
Erlend Sødal,
Skretting
Sigrun Vågeng,
NAV
Tone Wille,
Posten
Helge Aasen,
Elkem

© 2024 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.