Ruster seg for globalt teknologikappløp

Ruster seg for globalt teknologikappløp

Nesten 90 prosent av norske selskaper vil gjennomgå store eller svært store endringer i sin forretningsmodell de neste tre årene. Det er ny teknologi som driver disse endringene. Det kommer frem i den årlige KPMG-undersøkelsen CIO Survey 2019.

1000

Kontaktperson

Tom Einar Nyberg

Partner / Head of Digital Operations

KPMG i Norge

E-post

– 51 prosent av norske selskaper forventer at deres produkter, tjenester og/eller forretningsmodell vil endre seg svært mye i løpet av de neste tre årene. Tar vi med de som forventer mindre eller en del endringer, snakker vi om 91 prosent av selskapene i Norge, sier Tom Einar Nyberg, Director og leder for KPMG Lighthouse, fagmiljøet innen datadreven teknologi.

Disrupsjon og digital transformasjon er kjente buzzord, men ifølge KPMGs CIO Survey vil begrepene gå fra buzz til å bli realitet de neste to–tre årene. Undersøkelsen er verdens største undersøkelse av IT-ledere. 3.645 IT- og teknologi-direktører er spurt, 48 av dem fra Norge. Til sammen har de ansvar for et IT-budsjett på 250 milliarder dollar.

– Endringene selskapene står overfor kommer som følge av digital disrupsjon og teknologier.

Dette gjør det mulig å komme tettere på kundene og levere bedre produkter og tjenester gjennom neste generasjons prosesser, forteller Tom Einar.

–Teknologi bli stadig viktigere i alle typer virksomheter, og blir fundamentet for både forretningsmodell, den daglige driften og konkurranseevnen deres fremover. Endringene vi ser kommer både fra mindre bedrifter og større konsern, fortsetter han.

Tech hands

Sentrale teknologier settes nå ut i livet

At ny teknologi står bak endringene, finner vi igjen både i IT-budsjetter og i hvor mange selskaper som er i ferd med å ta i bruk ny teknologi.

Aldri tidligere i undersøkelsens 15-årige historie har så mange IT-direktører svart at IT-budsjettet neste år blir større. 55 prosent av IT-sjefene rapporterer vekst i IT-midlene de har til rådighet, mot 49 prosent i CIO Survey fra 2018.

– Bare en gang tidligere har vi sett et større hopp i antallet IT-direktører som får økte budsjetter år over år. Det var i 2010 da mange bedrifter fortsatt måtte ta igjen tapte IT-investeringer etter finanskrisen. Nå er det flere store og sentrale teknologier som modnes samtidig og skal settes ut i livet, og bedriftene innser at det krever økte IT-investeringer. Nå beveger vi oss endelig fra buzz til virkelighet, understreker KPMG-eksperten.

Tror kunstig intelligens vil skape store endringer

KPMGs CIO Survey viser at mange norske bedrifter er kommet langt i å ta i bruk automatisering og bruk av roboter (51%), kunstig intelligens/Machine Learning (41%) og tingenes internett (IoT) (36%), mens eksempelvis Augmented Reality (AR)/Virtual Reality (VR) (23%) ikke er like utbredt.

IT-direktørene forventer særlig store endringer som følge av kunstig intelligens (Artificial Intelligence (AI)) samt automatisering og bruk av roboter. Stadig flere bedriftsstyrer ber IT-lederne om å implementere kunstig intelligens (opp 17 prosent fra 2018 til 2019).

– Vi ser at kunstig intelligens og automatisering fører til store endringer. IT-sjefene forventer at opptil 20 prosent av arbeidsoppgavene vil bli erstattet av kunstig intelligens og automatisering de neste fem årene. Dette vil trolig føre til store organisasjonsendringer tvers gjennom bedriftene. Imidlertid vil ikke menneskene i bedriften bli overflødige som følge av kunstig intelligens, men det vil kreve en annen type kompetanse, og de vil jobbe med andre oppgaver sammen med maskinene, sier Tom Einar.

– 69 prosent av IT-direktørene mener at nye jobber vil kompensere for bortfallet av jobber.

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.