Med nysgjerrighet og læring skal Norge sette opp tempo

Med nysgjerrighet og læring skal Norge sette opp tempo

Både offentlig og privat sektor står i dag overfor mye av de samme utfordringene, de skal levere mer for mindre samtidig som kravene og mulighetene rundt digitalisering eskalerer. – Jeg er opptatt av å bygge bro og skape erfaringsdeling mellom sektorene, sier Ane Merete Stray-Pedersen, som nylig har blitt leder for KPMGs satsning for offentlig forvaltning.

1000

– I Norge ligger offentlig sektor veldig langt fremme når det gjelder digitalisering, for eksempel Altinns samtykkeløsning for skattemeldingen, fortsetter hun. Og det er mange aktører i det offentlige som kan dra stor nytte av samarbeid eller lære av andres feil og seire.

Det er altså et stort potensiale og mye læring som bør utnyttes mellom ulike aktører i offentlig sektor og mellom offentlig og privat sektor. Spesielt større strukturendringer som skjer nå i kommuner og fylkeskommuner gir også et endret digitalt mulighetsrom. Her ønsker KPMG å bidra. – Tanken er å spre læring og lage arenaer for erfaringsdeling og diskusjon, for bidra aktivt til å øke kunnskap og endringstakten.

Livslang læring og nysgjerrighet, en forutsetning for økt verdiskaping

Hun kjenner på et ekstra ansvar når hun leverer tjenester til offentlig sektor. – Kundene våre innenfor offentlig sektor har viktige samfunnsoppdrag, vårt ansvar er da å levere så gode tjenester som mulig til dem. Det er tross alt dette skattepengene våre går til.

Ane selv har lang erfaring fra både privat- og offentlig sektor, alt fra Telenor og DNB til Nærings- og fiskeridepartementet, hvor hun jobbet før hun kom til KPMG. – Grunnen til at jeg begynte i KPMG var fordi jeg ønsket å bidra til erfaringsdeling og læring, og økt endringstakt, forteller hun.

Livslang læring er også noe hun ønsker å ta med ut til kundene sine. – Vi ønsker å gjøre kundene våre bedre, de skal få lære mer. Alle må bidra til læring og utvikling i samfunnet, sier hun. Det er også derfor hun ønsker å ta begreper som "digitalisering" ned til det praktiske. – Vi ønsker å formidle helt konkret: dette kan du gjøre i løpet av 60 dager hvis du ønsker å starte med robotisering. Vi skal levere mest mulig matnyttig for kunden og vise hvordan man kan starte med konkrete praktiske grep.

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.