Innkjøpsprosessen digitaliseres

Innkjøpsprosessen digitaliseres - flyttes «opp i skyen»

Ved å flytte innkjøpsprosessen «opp i skyen» kan man frigjøre både tid og ressurser, og samtidig sikre økte besparelser for virksomheten.

1000

Ny teknologi innenfor digitale innkjøpsløsninger fører til mer effektive beslutningsprosesser. Ved å implementere nye innkjøpsløsninger som er skalerbare kan man skape en betydelig verdiskapning gjennom effektivisering, økte besparelser og forbrukskontroll.

Illustrasjon av nettverk

– Mange forbinder innkjøpsfunksjonaliteten i ERP-systemer som tung, sammensatt og lite brukervennlig. Dette kan i dag erstattes av tilpassede systemløsninger som er flyttet opp «i skyen», med en elektronisk håndtering av hele innkjøpsprosessen tilpasset den enkelte bedrift sitt behov, sier Martin Molnberg, leder av Lead – Procurement Technology Solutions i KPMG.

Skybaserte løsninger gir økte besparelser med en høyere avtalelojalitet gjennom effektive P2P-prosesser (Procure-To-Pay), som reduserer ressursbehov i operasjonelle innkjøpsprosesser. Ved å digitalisere innkjøpsprosessen kan man i tillegg forvente direkte tilgang til data om kostnadsutvikling, ledetid, risiko og kvalitetsmålinger. Ved å synliggjøre informasjon som er relevant for ledergruppen, sparer man de som jobber med innkjøp for tid og ressurser som ellers går med til rapportering internt, og ledergruppen har full oversikt over data som er nyttig i beslutningsprosesser.

– Det finnes mange nye løsninger som er enkle å bruke. Jobber man skybasert med innkjøp kan man kommunisere bedre mot ledergruppen samtidig som man frigjør tid og ressurser i innkjøpsteamene, forteller Molnberg.

Systemuavhengig rådgivning

KPMG er en systemuavhengig rådgiver med lang erfaring med implementering av smarte eProcurement-løsninger. Vi hjelper kunder med å implementere de verktøyene som gir mest verdi for deres virksomhet, enten det er Coupa, SAP Ariba eller Ivalua. Som den største globale implementeringspartneren av både Coupa og Ivalua har vi bred dybdekunnskap om hvordan disse løsningene kan implementeres for å sikre optimal verdiøkning hos våre kunder.

– Vi har lang erfaring med rådgivning og implementering av eProcurement-løsninger. Skybaserte løsninger er enkle å implementere, er svært brukervennlige og kan konfigureres opp mot alle ERP-løsninger.

For mer informasjon, kontakt:

Trenger du hjelp til å effektivisere innkjøpsprosessen i din virksomhet? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.


Martin Molnberg, leder av Lead – Procurement Technology Solutions
martin.molnberg@kpmg.no
+47 4120 1420

© 2024 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.