Change Readiness Index 2017

Change Readiness Index 2017

Hvilke land er best rustet for å håndtere disruptive endringer?

Hvilke land er best rustet for å håndtere disruptive endringer?

Svaret finner du i KPMGs Change Readiness Index 2017.

I Change Readiness Index 2017 har KPMG rangert 136 land på bakgrunn av deres kapasitet og evne til å håndtere store endringer, enten det er kortsiktige hendelser som jordskjelv, eller langsiktige demografiske, økonomiske, sosiale og teknologiske trender.

KPMG har vurdert landene opp mot tre pilarer; næringsliv, offentlig sektor samt mennesker og samfunn. Kartleggingen gir en pekepinn om hvilke områder som bør prioriteres og hvor det bør gjøres investeringer for at landet skal henge med i en verden hvor endringstakten blir stadig raskere.

Change Readiness Index er bygget på omfattende forskning og analyse, fra førstehåndskilder og nær 1400 eksperter, i tillegg til sekundære kilder som World Economic Forum, World Bank International Monetary Fund og FN.

 

Les 2017-rapporten her.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.