Vi ser verden med teknologibriller!

Vi ser verden med teknologibriller!

Vi lever i en tid hvor det er "teknologi i alt", og vi som rådgivere må alltid ha god forståelse av hvordan teknologi kan utnyttes når vi skal hjelpe våre kunder med å forenkle, effektivisere, transformere og styre sine virksomheter. Uansett bakgrunn, utdanning og erfaring – hos oss vil du på en eller annen måtte jobbe med teknologi.

1000

Kontaktperson

Rune Skjelvan

CEO & Head of Advisory

KPMG i Norge

E-post

Rune Skjelvan er leder for KPMG Advisory og ser tydelig hvordan teknologi og digitalisering de siste årene har blitt viktigere og viktigere for både bedrifter som KPMG bistår og ikke minst for KPMGs rådgivningsvirksomhet.

- Vårt konsulentmiljø i dag er mye mer enn skarpskodde siviløkonomer. Det er det også, men her i KPMG jobber også sivilingeniører, "fullblods" teknologer og folk med doktorgrad i informasjonssikkerhet.  

Vi er ute etter personer som trives i skjæringspunktet mellom forretning og IT. Det er anvendelse av teknologi for å oppnå forretningsmessige gevinster som er vår godfot.

- Med ulike utgangspunkt og ulik erfaring bygger vi tverrfaglige team som løser komplekse utfordringer sammen, og på den måten hjelpe våre kunder å lykkes. Sånn blir kunden fornøyd og sånn blir det også bra arbeidsmiljø av, smiler Rune.

Rune Skjelvan

Søker nytenkere

Stadig nye, spennende oppdrag for både private og offentlige virksomheter gjør at KPMGs rådgivningsvirksomhet er i vekst og når nye kloke hoder skal rekrutteres, søkes det bredt.

- Ny og eksisterende teknologi er relevant i alt som rører seg i en bedrift eller organisasjon. Det er ikke en eneste virksomhet i dag som ikke kjenner på at deres strategi, forretningsmodell og operasjonell styring utfordres og må endres. Vi hjelper disse virksomhetene å se morgendagens muligheter, samtidig som de må lykkes med det de gjør i dag. Det krever dyktige og nytenkende rådgivere som vet hvordan man kan bruke moderne teknolog til å realisere forretningsbehov og strategi, sier Skjelvan.

KPMG jobber med noen av Norges mest komplekse og utfordrende transformasjonsprosjekter i offentlig og privat sektor. 

- Blant annet hjelper vi en stor offentlig virksomhet med digitalisering av hele virksomheten, fra plan til handling. Vi bistår en annen virksomhet med avansert analyse av kundedata (customer analytics) og vi for en tredje virksomhet bidrar vi med å avklare hvordan muligheter som ligger i robotteknologi (robotics automation processes - RPA) kan utnyttes. Felles for disse tre prosjektene er at de viser hva kundene våre er mer og mer opptatt av, sier Rune.

Rekruttering Tech Advisory

Globale samarbeid gir muligheter

KPMG har valgt å inngå flere strategiske samarbeid som komplementerer våre kompetanseområder. - Ingen kan være best på alt, men sammen med verdensledende teknologiselskaper som blant annet Microsoft og IBM har vi

et godt utgangspunkt for å levere innovative tjenester av stor verdi, sier Rune.

Gjennom samarbeidet med Microsoft får KPMG tilgang til moderne verktøy innen forretningssystemer, dataanalyse og generell infrastruktur. På den måten kan KPMG være gode rådgivere, samtidig som vi leverer veldig konkrete løsninger til våre kunder.

KPMG samarbeider med IBM om å benytte IBM Watson og kognitiv teknologi i sine tjenesteleveranser.

- Kognitiv teknologi er et av de områdene som er med på å transformere vår evne til å levere innovative, relevante og innsiktsfulle tjenester og prosesser til våre kunder. Nysgjerrighet og evne til å sette oss inn og ta i bruk ny teknologi bidrar til å gjøre oss ledende som rådgivere i skjæringspunktet
mellom teknologi og forretning, avslutter Rune. 

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.