Global Automotive Survey 2017

Global Automotive Survey 2017

Offline- og onlineverden vil føre bilbransjen inn i en ny era. Det er ingen penger å hente i å produsere biler i fremtiden. Dette er et av resultatene fra årets Global Automotive 2017. Men hva vil være bilbransjens fremtidige inntektskilde, kundenes data eller det digitale økosystemet?

1000
Bilde av John Thomas Sørhaug

Partner, Revisjon

KPMG i Norge

E-post
car

I KPMG-undersøkelsen er nærmere 1000 ledere fra bilbransjen, fra i alt 42 land, blitt intervjuet. 85 prosent sier de er overbevist om at deres virksomhet vil oppnå høyere inntekter med et digitalt økosystem enn kun ved å selge biler alene. Verdikjeden fra produksjon og salg av biler vil aldri fullt ut
integreres med den digitale verden - en integrasjon basert på samarbeid vil derimot oppstå

- Resultatene fra årets undersøkelse avslører ett faktum: Bilbransjen befinner seg mellom to verdener: en er offline, den andre på nettet - og det blir ingen sammensmeltning av disse to i det lange løp. Det vi trenger er en annen interaksjonsdimensjon. I denne dimensjonen vil begge verdener leve side om side i et gjensidig avhengighetsforhold, sier John Thomas Sørhaug, leder KPMG Automotive Norway.

Powertrain slår digitalisering – igjen

Fjorårets undersøkelse antydet at bilprodusentene planlegger å gjøre seg
mer fremtidsrettet og fokusere utelukkende på den digitale tidsalder og connectivity, som begge er vurdert som nummer én blant viktige trender. I år er drivlinjer tilbake på toppen. 50 prosent av lederne vurderer dette høyest på dagsordenen - rett foran digitalisering og connectivity.

Sammensetning av miljøvennlige drivlinjeteknologier vil ikke være tilstrekkelig for å oppnå et gjennombrudd for electro mobility. Undersøkelsen viser at lederne gir sterk støtte til elbiler, men på den annen side reises det spørsmål om standarder, infrastruktur for ladning, brukervennlighet, energiforsyning, samt meningsfull bruk av rene el-biler som krever ytterligere avklaring.

-For bilbransjen betyr dette at utelukkende fokus på produktlønnsomhet er utdatert som KPI. Bilprodusentenes suksess vil i fremtiden ikke bli vurdert utelukkende basert på antall solgte biler, men på levert kundeverdi over hele kundens livssyklus. Særlig vil dette være tilfelle når det digitale økosystemet introduseres i markedet. Bilprodusentene må derfor revurdere. Fremover vil kun aktørene som både vinner kundens lojalitet og deres data, dominere, John Thomas Sørhaug

 

Ett fungerende økosystem - avgjørende for fremtidig suksess

Den eneste mulige løsningen på dilemmaet mellom bilen og den digitale
verden er en integrasjon av alle oppstrøms- og nedstrømselementer i ett
virtuelt skybasert økosystem. Dette systemet kobler og forener alle typer markedsaktører, bilbrukere og IKT-bedrifter så vel som tradisjonelle bilprodusenter.


Ytterligere funn fra undersøkelsen: 

- Hvem eier de verdifulle kunde- og kjøretøydata som genereres i en connected bil? Hvem har kundene tillitt til å dele sine data med og hvilken kompensasjon forventer de?

- Hvordan vil de nye markedsaktører fra Silicon Valley endre bilindustrien? Kan det eksisterende båndet mellom kunde og den tradisjonelle bilprodusenten holde?

- Vil Europa virkelig tape terreng, siden 65 prosent av ledere spår at mindre enn fem prosent av verdens bilproduksjon i 2030 vil foregå i Vest-Europa? Vil Kina fortsette sin vekst på lang sikt, og selv bli ledende også på innovasjon? Det sies at India vil erstatte Kina på pole position - er dette en realistisk antagelse?

 
Individualisering er nøkkelen - også for Global Automotive Survey
Klikk deg inn på vårt interaktive dashbord som viser alle resultatene i undersøkelsen: www.kpmg.com/GAES2017.

Her vil du finne tilpassede filtreringsalternativer for regioner, land, målgrupper, samt mange andre. Du trenger ikke å registrere deg for å få tilgang.

 

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.