Nye partnere til KPMG

Nye partnere til KPMG

KPMG styrker sin rådgivningsvirksomhet ytterligere og fra 1. oktober tas Peer Timo Andersen-Ulven, Clint Sookermany og Are Torpe opp som partnere i selskapet. KPMGs tverrfaglige kompetansemiljø får dermed tre dyktige fageksperter på laget som vil styrke KPMGs satsing på bransjer som bank, forsikring og helse ytterligere.

1000

Kontaktperson

Rune Skjelvan

CEO & Head of Advisory

KPMG i Norge

E-post

- Vi er meget tilfreds med å få Peer Timo, Clint og Are på laget. Med deres kompetanse og erfaring styrker og komplementerer vårt allerede sterke rådgivningsmiljø, både innen finansiell og helhetlig risikostyring og innen økonomi- og virksomhetsstyring, samtidig som vi får betydelig bransjeerfaring fra blant annet bank, forsikring og helse sier Rune Skjelvan, leder for KPMG Advisory.

- De fleste bransjer går gjennom store endringer, både som følge av europeiske regelendringer, men også på grunn av ny teknologi og digitale trender som skaper disruptive bølger. For å kunne bistå offentlige og private virksomheter på en god måte, er det avgjørende med dyp bransjekunnskap og KPMG skal være en helhetlig og tverrfaglig samarbeidspartner som hjelper våre kunder med å håndtere og lykkes med disse utfordringene, sier Skjelvan. 

Are Torpe

Are Torpe (43) er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og kommer fra EY hvor han var leder for EYs norske rådgivingsenhet innenfor økonomi- og virksomhetsstyring. Are har også en karriere som toppidretts- og landslagsutøver i alpint. Are starter i KPMG 1. oktober og vil være ansvarlig for tjenesteområdet Financial Management.  

Clint Sookermany

Clint Sookermany (44) har en Cand. Mag. i Økonomisk Administrativ studieretning fra Universitetet i Bergen. Han kommer fra PwC hvor han har vært partner og leder for forsikringsområdet. Han har også erfaring fra bank- og finansbransjen fra stillinger i IBM og Vital Forsikring. Clint starter i KPMG 1. oktober og vil være ansvarlig for tjenesteområdet Forsikring.

Peer Timo Andersen-Ulven

Peer Timo Andersen-Ulven (46) er utdannet fra Norges Handelshøyskole, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Agder og har forsket innen kvantitativ finans ved Høyere Avdeling, NHH. Peer Timo har de senere årene drevet og ledet sitt eget konsulentselskap, og har i tillegg erfaring fra Norse Securities, Aker Fonds og Capgemini blant annet fra Norge, USA og Sveits. Han startet i KPMG 1. mai innenfor området Financial Risk Management og er KPMGs bransjeansvarlig for bank og finans.

 

I tillegg er følgende personer fra 1. oktober tatt opp som partnere i KPMG gjennom internt opprykk:

Ketil Timm Marcussen

Ketil Marcussen (49) er utdannet sivilingeniør fra University of Strathclyde og har i tillegg en Executive MBA fra Handelshøyskolen BI. Han har jobbet i KPMG siden 2009 og har i denne perioden særlig jobbet med å bygge opp og lede området "Prosjekt- og programledelse" i KPMG Advisory.  Ketil har tidligere jobbet hos blant annet PWC, IBM og EY.

Eirik Øsebak

Eirik Øsebak (38) er utdannet Master of Science in Business Administration fra Handelshøyskolen BI og har jobbet i KPMG siden 2013. Han er leder for området "Financial Risk Management" i KPMG Advisory og har lang erfaring med risikostyring, internkontroll og internrevisjon. Eirik har erfaring fra stillinger hos flere forsikringsselskap som blant annet Trygg-Hansa og Protector, samt fra Capgemini. 

Oddbjørn Vegsund

Oddbjørn Vegsund (49) er utdannet revisor fra Handelshøyskolen BI og jobber innenfor granskning og forebyggende tjenester i KPMG Advisory. Han har bygget opp og leder området for "International Development Assistance Services (IDAS)" som bistår offentlig sektor og private bistandsorganisasjoner med økonomistyring og forvaltning, spesialrevisjoner, samt evalueringer og resultatmåling. Oddbjørn har tidligere blant annet arbeidet for Norad, Kirkens Nødhjelp, Nobels Fredssenter og PwC.

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.