Tidsfrist for overføring av MVA-justeringsrett

Tidsfrist for overføring av MVA-justeringsrett

Ved overføring av justeringsrett, altså adgangen til å hente ut og få tilbakebetalt merverdiavgift basert på fremtidig bruk, er det et krav til justeringsavtale. Videre må positiv justering kreves innen tre år. Men når begynner fristen å løpe? Skattedirektoratet har svaret.

1000
Blomst

Utgangspunktet for når foreldelsesfristen begynner å løpe ligger i de formelle krav til å kreve positiv justering. For det første må kapitalvaren (som oftest et bygg) være brukt på en måte som åpner for fradrag.

For det andre må det være påløpt MVA på oppføringen, som ikke er fradragsført ennå.

Og for det tredje, dersom man har overtatt bygget fra andre, så må overdrager ha signert ut en avtale som dokumenterer nøyaktig hvor stort det fremtidige fradraget kan være.

Problemet oppstår om denne avtalen blir forsinket. Det er ikke adgang til å kreve fradrag uten avtale. Et utfallet som var fryktet her, var at kravet kunne bli ansett som foreldet ut fra brukstermin. Altså om kravet oppstod 1. termin 2016, så ble det foreldet samme termin 2019 (3 år senere). Om man da ikke ble enige om justeringsavtale før den tid, kunne kravet således bli foreldet før man hadde adgang til å fremsette kravet.

Skattedirektoratet har nå løst dette ved å slå fast at fristen regnes fra når avtalen er signert. Dette gir en praktisk og forutsigbar regel, som bør være enkel å etterleve.


Forfatter av artikkelen:

Hans Martin Asheim, advokat/ manager
hans.martin.asheim@kpmg.no
+47 4063 9631

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.