Vilkår kurs og seminarer

Vilkår event.kpmg.no

Her finner du informasjon om påmelding, kursavgift, kursdokumentasjon, avmeldingsregler, kursbevis og behandling av personopplysninger.

 

Kurspåmelding
Fristen for påmelding fremgår av de enkelte kursbeskrivelsene. Alle påmeldinger er bindende.  Vi tar også imot påmelding etter fristens utløp dersom det er ledige plasser. Vi tar forbehold om endringer i kursprogrammet og avlysning av kurs ved for liten deltakelse.


Kursavgift
Kursavgiften inkluderer kursmateriell tilsendt elektronisk, og bespisning hvor dette er oppgitt. Betaling av kursavgiften skjer via faktura, EHF, kreditkort eller VIPPS (velges i påmeldingen).


Kursmateriell
Kursmateriell tilgjengeliggjøres elektronisk i forkant eller i etterkant av kurset. Kursmateriell er beskyttet av åndsverksloven og markedsføringsloven. Alle rettigheter til kursmateriell tilhører KPMG og/eller våre samarbeidspartnere. Det er i henhold til gjeldende lovgivning forbudt å kopiere, fremvise, distribuere eller på annen måte spre kursmaterialet til andre. Påmelding til kurs og betaling av kursavgift gir ikke tillatelse til bruk av kursmaterialet til andre formål enn deltakerens egen bruk.


Avmeldingsregler
• Deltakere kan gjøre kursavmelding ved å endre sin påmelding selv eller sende en e-post til event@kpmg.no
• Avmelding fra og med 7 dager før kursstart belastes med full kursavgift. Ved manglende oppmøte forbeholder KPMG retten til å fakturere kursavgiften.


Betalte plasser kan benyttes av andre fra samme bedrift. Avgiften refunderes ikke når avmelding skyldes forhold utenfor KPMGs kontroll.


Kursbevis
Deltakere som har bekreftet sin deltakelse via fysiske eller elektroniske signaturlister, vil få tilsendt kursbevis i etterkant av arrangementet. 


Personvern


Formål med behandling av personopplysninger
De personopplysninger som innhentes, er nødvendige for å kunne administrere kundeforholdet. I dette ligger også retten til å sende nødvendig informasjon til tredjepart for utsendelse av kursevaluering, faktura samt bokføring, slik at avtalen om deltakelse på kurs kan oppfylles.


Opplysninger om deltakelse på kurs og annen opplæring skal være tilgjengelig for deltakeren i syv år, slik at de kan brukes til å dokumentere etterutdanning og kompetanse.

 

Informasjon om bruk av bilder/video  

- Det kan under arrangement bli gjort opptak av video, lyd og bilde. Dette er primært til bruk i følgende sammenhenger: opplæring, markedsføring, informasjonsdeling.

- Fotograf må få informasjon om eventuelle personer som ikke ønsker å bli med på bilder slik at hun/han kan organisere arbeidet på en hensiktsmessig måte. 

- Hver enkelt har rett til å be om å få bilder slettet i ettertid gjennom å henvende seg til event@kpmg.no

 

Kontakt oss


Har du spørsmål om KPMGs kursvirksomhet? Kontakt oss på event@kpmg.no