Tar del i samfunnsutviklingen

Bli kjent med Yassar

Noe av det Yassar Butt liker aller best med å jobbe som digital forretningsarkitekt i KPMG er at han får jobbe med interessante problemstillinger på tvers av bransjer, og samarbeide med kolleger med ulik fagbakgrunn. 

– I KPMG har du mange flinke folk rundt deg og det gjør at du stadig lærer noe nytt. Hos oss jobber det alt fra økonomer og andre rådgivere til advokater og ingeniører, og det er givende å jobbe med kolleger med ulik fagbakgrunn.

Yassar forteller at et godt faglig og sosialt miljø er noe av grunnen til at han har blitt værende i KPMG. 

– Vi har et uformelt miljø hvor det er rom for å si det man mener og bli hørt, og det er viktig for meg. I tillegg får du muligheten til å utvikle deg og ta ansvar, samtidig som vi får jobbe med ny teknologi. 

Del av den digitale utviklingen

Før Yassar begynte i KPMG jobbet han blant annet med automatisering av prosesser i bank- og finansbransjen. I dag jobber han som forretningsarkitekt, med et spesielt fokus på anvendelse av AI og andre fremvoksende teknologier for ulike kunder. 

– Definisjonen på hva som kjennetegner ny teknologi er i stadig endring, og vi får være i førersetet på å ta den i bruk. I min arbeidshverdag jobber jeg med ny teknologi på ulike måter, eksempelvis utvikler jeg digitale strategier for noen kunder, mens jeg har prosjektlederansvar for konkrete digitaliseringsprosjekter andre steder. Jeg har for eksempel bistått med implementering av en digital applikasjon med intelligente funksjoner.  

Yassar

Med riktig innstilling kan alt læres

Når Yassar skal beskrive drømmekollegaen er han ikke i tvil. 

– Drømmekollegaen har den riktige attituden! Fag og skills kan alltid læres. Med riktig innstilling kan man både lære mye nytt og hjelpe andre når det trengs, konkluderer han. 

Vil du bli en del av KPMGs data- og analysemiljø og jobbe sammen med Yassar?Våre ledige stillinger

Ledige stillinger oppdateres fortløpende