Om Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 i Norge. Loven krever at mer enn 8000 norske virksomheter må gjøre aktsomhetsvurderinger på menneske- og arbeidstakerrettigheter i sine verdikjeder. Loven omfatter både private virksomheter og statsforetak som tilbyr varer eller tjenester.

Loven krever også at virksomheter må kommunisere om sitt arbeid knyttet til aktsomhetsvurderinger, samt svare på henvendelser om dette innen 3 uker etter at henvendelsen er mottatt. Informasjon om arbeidet må i tillegg være tilgjengelig på virksomheters nettsider.

Fra og med 30. juni 2023 må virksomheter også kunne redegjøre for sine aktsomhetsvurderinger.

KPMGs arbeid med aktsomhetsvurderinger

KPMG har startet arbeidet med å kartlegge virksomhetens verdikjeder. Vi har gjennomført en GAP-analyse, og produsert styredokumenter knyttet til innkjøp.

Vi har gjennomført risiko- og aktsomhetsvurderinger knyttet til våre verdikjeder. Vi har også opprettet en intern prosjektgruppe bestående av innkjøpssjef, interne jurister og fageksperter på området for dette arbeidet.

Har du spørsmål utover informasjonen på denne siden knyttet til vårt arbeid med innholdet i Åpenhetsloven; kontakt oss på e-post: contact@kpmg.no.KPMGs redegjørelse