Cathrine Warhuus

Senior Manager | Forensic Services

KPMG i Norge

Cathrine Warhuus er Senior Manager i Forensic Services, og leder for Forensics Tax Risk Management-tjenester. Hun har mer enn 10 års arbeidserfaring innen ekstern- og internrevisjon, internkontroll, internprising (TP) og skatte- og regnskapsgransking. I KPMG har Cathrine jobbet med et bredt spekter av Forensic-tjenester, deriblant kontraktsetterlevelse, kostnadsoppfølging, regulatorisk kartlegging, tilsyn av advokater og advokatfirmaer, kontrollrammeverk for å motvirke risiko for skatteunndragelse og skatterelatert kriminalitet og finansiell due diligence. Cathrine har også lang erfaring som spesialrevisor i Skatteetaten, hvor hun arbeidet med gransking av skatte- og regnskapsforhold hos store, multinasjonale konsern.

Kontakt

E-post: cathrine.warhuus@kpmg.no
Telefon: +47 466 35 107
LinkedIn

Kompetanseområder:

 • Gransking og faktaundersøkelser
 • Økonomiske analyser
 • Kontraktsrevisjon
 • Selskapsbeskatning, internasjonal beskatning og internprising
 • Risikovurderinger av og kontrollrammeverk mot skatterelatert risiko
 • Regnskap og revisjon
 • 2021, Inndragning og pengespor, Politihøyskolen (enkeltstående kurs)

 • 2011, Siviløkonom, Handelshøyskolen BI – Spesialisering i forretningsjus, skatt og regnskap

 • 2021 – d.d., KPMG, Senior Manager

 • 2013 – 2021, Skatteetaten, Spesialrevisor

 • 2011 – 2013, PricewaterhouseCoopers, Associate