Cathrine Warhuus

Senior Manager | Forensic

KPMG i Norge

Cathrine er Senior Manager i Forensic Services, og har mer enn 10 års arbeidserfaring innen skatte- og regnskapsgransking, ekstern- og internrevisjon, internkontroll og internprising (TP). I KPMG har Cathrine jobbet med et bredt spekter av Forensic-tjenester, deriblant kontraktsetterlevelse, kostnadsoppfølging, finansiell due diligence, regulatorisk kartlegging, tilsyn av advokater og advokatfirmaer samt kontrollrammeverk for å motvirke risiko for økonomisk kriminalitet, herunder hvitvasking, svindel, bedrageri, skatteunndragelse og skatterelatert kriminalitet. Cathrine har også lang erfaring som spesialrevisor i Skatteetaten, hvor hun arbeidet med gransking av skatte- og regnskapsforhold hos store, multinasjonale konsern.

Kontakt

E-post: cathrine.warhuus@kpmg.no
Telefon: +47 466 35 107
LinkedIn

Kompetanseområder:

 • Gransking og faktaundersøkelser
 • Risikovurderinger og kontrollrammeverk mot økonomisk kriminalitet
 • Fraud risk management
 • Selskapsskatt, internasjonal skatt og internprising
 • Tax risk management
 • Regnskap og revisjon
 • 2021, Inndragning og pengespor, Politihøgskolen (enkeltstående kurs)

 • 2011, Siviløkonom, Handelshøyskolen BI, spesialisering i forretningsjus, skatt og regnskap

 • 2021 – d.d., KPMG

 • 2013 – 2021, Skatteetaten

 • 2011 – 2013, PwC