Trond Espedokken Vik

Senior Manager

KPMG i Norge

Trond har nærmere fem års erfaring som konsulent, og spesialiserer seg innen informasjonssikkerhet med særlig fokus på eID-forvaltning. Han har erfaring både fra strategiske og operasjonelle oppdrag, med et fokus de siste to årene på prosjekter relatert til ID-forvaltning innen helse- og omsorgssektoren. På den strategiske siden har han de siste årene har han blant annet bistått i arbeidet rundt etablering av felles autentiseringstjeneste for helsesektoren (HelseID), utarbeidelse av to strategiske planer for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren, og utredning av fremtidig modell for tilgangsstyring i data- og dokumentdeling. I disse prosjektene har han blant annet vært prosessleder, leveranseansvarlig og teamleder for et team på fem. På den operasjonelle siden har han bistått i oppfølging og planlegging av risikobehandling, ROS-analyser for nasjonale løsninger, penetrasjonstester og sikkerhetsrevisjon i henhold til Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren. Prosjektene har blant annet gitt han god erfaring innen planlegging og gjennomføring av prosjekter, møte- og workshopledelse, fasilitering, informasjonsinnhenting, analyse av virksomhetsarkitektur og tilhørende prosesser, og håndtering av komplekse problemstillinger i et sammensatt aktørbilde. Trond er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU, med fordypning i finans og økonomistyring og datateknikk som teknologiretning. Han har god teknisk forståelse og sterke analytiske egenskaper, er effektiv, løsningsorientert og nysgjerrig. Gjennom prosjekterfaring, studier og verv har han opparbeidet seg erfaring og kompetanse innenfor fasilitering og gruppearbeid med tverrfaglige team. I tillegg har han jobbet mye med ulike administrative prosesser, både internt og for kunder, og er i stand til å kombinere et virksomhetsperspektiv med innvirkninger for ansatte og brukere.

Biografi

Kontakt meg

E-post: trond.vik@kpmg.no
Telefon: +47 406 39 708
LinkedIn

  • Digitalt dreven transformasjon
  • Elektroniske pasientjournaler
  • Informasjonsbeskyttelse
  • Transformasjon i det offentlige
  • Transformasjon i helsevesenet
  • 2015, Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU.

  • ISO 27001 Implementer

  • ITIL v3

  • 2015 - d.d., KPMG AS, konsulent innen Cyber Security

  • 2012 - 2013, Elkem, Summer intern og analyst