Randi Vogt-Svendsen

Manager & Practice Leader

KPMG i Norge

Randi har 5 års erfaring som management konsulent og er spesialisert innen endringsledelse, digital transformasjon og kundeopplevelse.

Randi har 5 års erfaring som management konsulent og er spesialisert innen endringsledelse, digital transformasjon og kundeopplevelse. Hun jobber som Practice Leader i KPMG Digital, hvor hun har ansvaret for å sikre en god felles praksis i leveranser på tvers av alle faggruppene. I prosjekter jobber Randi i hovedsak med strategi, digital transformasjon, kundeopplevelse og kompetanseutvikling. Hun har den siste tiden jobbet på en stort transformasjonsprosjekt, hvor innovasjon og tjenesteutvikling er viktige elementer.


Randi har både akademisk og prosjektbasert kompetanse innenfor endringsledelse, hvor hun de siste årene har jobbet innen fagområdet People & Change. Der jobbet hun med endringsprosjekter i både offentlig og privat sektor, med et særskilt fokus på prosjektledelse og fasilitering, forankring, interessentoppfølging, strategiske kompetansekartlegging og andre HR-prosesser. Hovedfokuset i leveransene har vært effektivisering og standardisering av arbeidsprosesser, sikre forankring og varig endring.

Randi har lang erfaring med fasilitering av workshops og kursholding.

Randi er kjent som en relasjonsbygger med gode samarbeids- og formidlingsevner mot ulike typer mennesker. Både gjennom hennes utdanning i psykologi og HR, men også ved å ha jobbet i tverrfaglige team på tvers av ledelsesnivåer, gjennom kursholding og ved gjennomføring av prosjekter på tvers av bransjer og fagområder. Gjennom studier og jobb har Randi lært seg å jobbe strukturert og analytisk. I jobben som konsulent er det også krav til å være en god prosjektkoordinator som er effektiv i form av dokumentering og ferdigstilling. Det er en naturlig del av arbeidshverdagen å forholde seg til korte tidsfrister og det å sette seg raskt inn i ting.

Kontakt

E-post: randi.vogt-svendsen@kpmg.no

Telefon: +47 4063 9122

LinkedIn

 • Analyse av funksjoner
 • Data og analyser
 • Effektivitet i personalavdelingen
 • Organisasjonsutforming
 • Personalanalyser
 • Strategi
 • Strategisk planlegging av arbeidsstyrke
 • Talentutvikling
 • Teknologisk innovasjon
 • Transformasjon
 • 2013, Master in Human Resource Management, Copenhagen Business School

 • 2012, Bachelor i organisasjonspsykologi, NTNU

 • 2013 - d.d, KPMG AS