Bjarte Ulvestad

Partner / Head of Audit Technology Services

KPMG i Norge

Bjarte er leder for teknologiutvikling i revisjonsdelen av KPMG Norge. Han er en relasjonsbygger, som er god til å kommunisere og lytte til andre, er nyskapende og søker alltid nye måter å overvinne utfordringer på. I rollen som leder for Audit Technology Services er Bjarte ansvarlig for utviklingen av digitale og automatiserte leveringsmodeller innen revisjon. Bjarte har siden 2010 hatt en sentral rolle knyttet til kompetanseutvikling av våre revisorer, blant annet som leder for Audit Learning & Development. Han er også tilknyttet KPMGs fagavdeling med fokus på Data & Analytics og revisjonsmetodikk. Han har omfattende revisjonserfaring gjennom revisjon av store og mellomstore selskaper i ulike næringer, som detaljhandel, telekom, oljeservice og energi. Bjarte er en svært erfaren foreleser innen emner som ledelse, kommunikasjon, revisjon og regnskap. Han har siden 2014 vært innleid som fagansvarlig for revisjonsfaget ved OsloMet.

Kontakt

E-post: bjarte.ulvestad@kpmg.no

Telefon: +47 4063 9457

LinkedIn

 • Data og analyser
 • Innovasjon
 • Innovasjonskultur og -adferd
 • Læring og utvikling
 • Talentutvikling
 • Teknologisk innovasjon
 • 2012 – 2014, Master i Revisjon og Regnskap, Norges Handelshøyskole

 • 2005 – 2008, Bachelor i Revisjon og Regnskap, Handelshøyskolen BI

 • Statsautorisert Revisor

 • IFRS

 • 2017 – 2018, KPMG AS, Head of Audit Technology Services

 • 2016 – 2017, KPMG AS, Head of Audit Learning & Development

 • 2014 – 2017, KPMG AS, Leder for KPMG Business School

 • 2010 - 2014, KPMG AS, Senior associate

 • 2008 - 2010, KPMG AS, Associate