Stian Tørrestad

Partner

KPMG i Norge

Stian Tørrestad er statsautorisert revisor og har jobbet i KPMG siden 2007 hvor han er partner i vår Audit & Assurance avdeling i Oslo. Stian har ledet nasjonale og internasjonale revisjonsoppdrag i et bredt spekter av industrien, inkludert olje og gass, fornybar energi, shipping, industriproduksjon. Han har omfattende erfaring med komplekse prosjekter og transaksjoner, inkludert konvertering av regnskapsspråk, restrukturering, fisjon/fusjon, oppkjøp av virksomheter, samt børsnoteringer av både aksjer og obligasjonslån. Han har betydelig erfaring med selskaper som rapporterer etter IFRS og norsk god regnskapsskikk, samt integrert revisjon av selskaper med SOX kontroller. Stian har i tillegg vært utleid som fagekspert innen olje og gass, samt selskapers rapportering av betalinger til myndigheter, og har i forbindelse med dette arbeidet internasjonalt i Nederland og Nigeria.

Kontakt

E-post: stian.torrestad@kpmg.no
Telefon: +47 40 63 94 52

 • Energi og naturressurser
 • Fast eiendom
 • Fornybar energi
 • Industriell produksjon
 • Internrevisjon
 • Olje og gass
 • Revisjon
 • Risikostyring
 • Skipsbygging og transportutstyr
 • 2008 Master i regnskap og revisjon

 • 2006 Bachelor i økonomi og administrasjon

 • Statsautorisert revisor

 • IFRS

 • US GAAS og ICoFR

 • 2007 – d.d. KPMG AS, Director