Lise Toverud

Manager | Advokatfullmektig

KPMG Law Advokatfirma AS

Lise Toverud er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen, med spesialisering innenfor formuerett og internasjonal finansrett. Etter endt studie har hun opparbeidet seg bred erfaring både fra forvaltningen og advokatbransjen. Lises spisskompetanse er finansregulering med hovedfokus på kriseberedskap for banker. Dette inkluderer arbeid med krisehåndteringsdirektivet (BRRD), og tilhørende forordninger, samt innskuddsgarantidirektivet (DGSD) og kapitalkravsregelverket (CRD og CRR). I KPMG bistår Lise også med finansregulatoriske spørsmål tilknytter etterlevelse og konsesjonssøknader, i tillegg til mer generelle privatrettslige spørsmål, herunder innenfor selskapsrett og avtalerett.

Ekspertise

 
 • Finansregulatorisk - kriseberedskap
 • Finansregulatorisk - forvaltning
 • Privatrett
 • Selskapsrett

LinkedIn

 • 2019, Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen (UiB)

 • 2019, Certificate in International Finance Law, Queen Mary University of London

 • 2024–d.d. KPMG Law Advokatfirma

 • 2022–2024, Kvale Advokatfirma

 • 2019–2022, Finanstilsynet

 • AW 1

 • AW2

 • AW 3