Kirsti Merethe Tranby

Partner | Sektoransvarlig Financial Services

KPMG i Norge

Kirsti leder KPMG Financial Services. Kirstis sentrale interesseområder og fokus og rådgivning inn mot bank- og finans sektoren og hun jobber med å sikre forretningsstyrt transformasjon og verdiskapning. Hun har erfaring fra bankvirksomhet, både privat og bedriftsmarkedet, og har videre vært sentral med å bygge opp og ledet bank- og finanspraksiser i norske konsulentselskaper. Gjennom sin karriere har hun opparbeidet seg solid forretningskompetanse og erfaring innen bank- og finans, strategi, teknologi og ledelse. I tillegg har hun flere års leder- og rådgivningserfaring, utvikling av kundeporteføljer, strategiutvikling, prosjektledelse, forretningsimplementering, samt opplæring/coaching av kolleger og ledere.

  • 2003, Norwegian School of Economics and Business administration, Verdivurdering av bedrifter og virksomheter,

  • 2001, Norwegian School of Economics and Business administration, Investering i eiendom

  • 1997 – 1999, BI Norwegian school of Management, Siviløkonom

  • Cambridge University, Sustainable Finance, 2022

  • Sertifisert Business Chemistry Facilitator/Coach, 2016

  • 2022 - d.d., KPMG, Partner, Leder Financial services

  • 2014 - 2022, Deloitte, Partner, Leder Nordisk Bank praksis og ESG praksis

  • 2005 - 2014, Accenture, Leder bankpraksis

  • 1999 - 2005, Kredittkassen/Nordea bank Norge

  • 1996 - 1997, Gjensidige Bank