John Kristian Thoresen

Senior Manager

KPMG i Norge

John er utdannet ved politiskolen i Oslo. Han har tilleggsutdannelse innen ledelse og prosjektarbeid fra flere høgskole og universitet. Han har ledererfaring fra flere fagområder og har også ledet en rekke store nasjonale prosjekter innen offentlig sektor. John har lang erfaring med samarbeid mellom offentlig og privat virksomhet.

Kontakt

E-post: john.kristian.thoresen@kpmg.no

Telefon: +47 991 53 112

LinkedIn

  • 1984, grunnutdanning, Politiskolen

  • Ledelse og Organisasjonsutvikling, Politihøgskolen

  • Voksenpedagogikk, Høgskolen i Nesna

  • Praktisk kunnskap, Høgskolen i Bodø

  • Prince II Foundation 2014

  • 2018, Politidirektoratet ID-seksjonen, Seksjonssjef

  • 2013 - 2017, Politidirektoratet, Prosjekteier

  • 2010 - 2012, Kripos, Seksjonsleder

  • 2008 - 2010, Universitetet i Oslo, Direktør Rettsmedisinsk institutt

  • 2000 - 2007, Salten politidistrikt, Lensmann