Calvin Tran

Senior Manager, Lighthouse

KPMG i Norge

Calvin Tran har over 9 års erfaring med prosjektledelse innenfor revisjon, internkontroll, dataanalyse, digitalisering og automatisering av prosesser og internkontroll.

Med sin bakgrunn innen regnskap og revisjon, samt sin lidenskap for teknologi, har Calvin en spisskompetanse i grensesnittet IT og finans/arbeidsprosesser. Han brenner for å fjerne manuelle og tidkrevende arbeid ved å tilrettelegge arbeidsprosesser og internkontroll ved bruk av automasjon og digitale verktøy. Dette blir gjort blant annet gjennom helautomatisert utførelse eller etablering av digitale og tilrettelagte arbeidsflyt som styrer ansatte ubevisst gjennom effektive kontroller. Dette sikrer riktig datakvalitet på alle ledd. God datakvalitet sammen med automatiserte dataanalyser, åpner for at ledere og ansatte i sanntid får riktig og relevant informasjon til beslutningstaking

Calvin har også spesialkompetanse innen bruk av store data fra større ERP systemer til å utføre målrettede dataanalyser for å identifisere eller bekrefte risikoer i prosesser, avdekke og sette diagnoser på problemer, samt bruke dataanalyser for å opplyse potensielle eller prioriterte valg brukere kan ta. Han tar i tillegg bruk av rammeverk fra internrevisjon for å kartlegge, bekrefte(eller avkrefte) svakheter i bedrifter, samt informere og initiere prosessendringer gjennom en kost-risiko analyse. Samtidig bruker han rammeverk fra IT revisjon og intern kontroll for å sikre at det etableres gode og effektive kontroller som krever minimalt med tid fra kontrollutførere, kun ved eventuelle avvik.

 

Kontakt:
E-post: calvin.tran@kpmg.no

Telefon: +47 988 78 002

LinkedIn

  • Digitalt dreven transformasjon
  • Internrevisjon
  • Kontinuerlig revisjon og kontinuerlig oppfølging
  • Risikostyring
  • 2009, Master of Professional Accounting, The University of Melbourne.

  • 2006, Bachelor of Commerce, The University of Melbourne.

  • SAP GRC Access Control

  • 2015 - 2019, Norsk Gjenvinning-konsernet, Interncontroller

  • 2010 - 2015, PwC, Senior Associate