Anna Kristina Trovik

Senior Associate | Advokatfullmektig

KPMG Law Advokatfirma AS

Anna Kristina er senior associate og advokatfullmektig ved KPMG sitt advokatkontor i Bergen. Hun bistår nasjonale og internasjonale selskaper med spørsmål innen skatterett og skatteforvaltningsrett. Anna Kristina har tidligere vært ansatt i Skatteetaten. Der arbeidet hun med bindende forhåndsuttalelser innen emnene skatt for enkeltpersonforetak, eiendom og person. Hun arbeidet også med Skatteetatens Kurs for nye næringsdrivende som foreleser, og hun deltok i etatens Fagnettverk for eiendom.

Ekspertise

 
  • Bedriftsbeskatning
  • Personbeskatning 
  • Skatteforvaltningsrett 

LinkedIn

  • 2017, Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

  • 2015, Bachelor i Jus, Høgskolen i Innlandet

  • 2023–d.d. KPMG Law Advokatfirma AS

  • 2019–2023, Skatteetaten

  • 2018–2019, DNB Eiendom