Teejay Srai

Director

KPMG i Norge

Teejay Srai er statsautorisert revisor med mer enn 9 års arbeidserfaring innen compliance-, regnskap- og internrevisjonsfeltet. Han leverer primært tjenester innenfor internrevisjon, prosessforbedring, corporate intelligence, granskning og compliance, i tillegg til evaluering- og analysetjenester innen en rekke nærliggende fagområder.

Teejay begynte hos KPMG i 2017 og kommer fra senior stillinger innad i internrevisjon- og complianceavdelinger ved større norske børsnoterte konsern. Han har hatt ansvaret for blant annet lede, designe, gjennomføre og rapportere på ulike internrevisjonsprosjekter herunder vurdere finansielle og operasjonelle forretningsprosesser og foreslå effektiviseringstiltak. Han har også jobbet med prosjekter knyttet opp mot risikostyring hvor han har bistått med implementering, risikoworkshops og utarbeidelse av rammeverk.

Teejay har også mer enn 6års erfaring som ekstern revisor og konsulent hvor han hadde helhetsansvaret for gjennomføring av økonomi- og regnskapsrevisjoner samt lede internkontroll- og prosessforbedringsprosjekter. I denne sammenheng har han vært ansvarlig for den daglige kunderelasjonen og hatt løpende dialog med både toppledelsen, linjeledelsen og operativt personell. I gjennom sine revisjonsoppdrag har Teejay tilegnet seg god erfaring med rapporteringskrav etter SOX, IFRS, USGAAP samt norske regnskapsregler.
 

Kontakt:
E-post: teejay.srai@kpmg.no
Telefon: +47 9762 9249
LinkedIn

 • Bedriftsrådgivning
 • Effektiv økonomifunksjon
 • Energi og naturressurser
 • Gransking og compliance
 • Industriell produksjon
 • Konglomerater og handelsselskaper
 • Myndigheter og offentlig sektor
 • Risikorådgivning
 • Rådgivning
 • Økonomistyring
 • 2008 – 2009 M.Sc. in Accounting & Auditing (MRR), Norwegian School of Economics & Business Administration (NHH), Bergen

 • 2005 – 2007 M.A. in Accounting & Finance, Kingston University London

 • 2001 – 2003 Bachelor of Commerce (Accounting & Marketing), The University of New South Wales, Australia

 • 2011 Statsautorisert revisor

 • 2011 IFRS Akkreditering

 • 2017 – dd. KPMG AS, Senior Manager

 • 2016 Yara International ASA, Senior Manager, Ethics & Compliance Department

 • 2014 – 2016 Petroleum Geo-Services ASA, Manager, Compliance & Internal Audit

 • 2007 – 2013 PricewaterhouseCoopers AS, Manager, Assurance & Business Advisory Services