Sunniva Sande

Senior Associate | Advokatfullmektig

KPMG Law Advokatfirma AS

Sunniva er advokatfullmektig og Senior Associate i avdelingen Corporate Tax. Hun jobber med nasjonal og internasjonal bedriftsbeskatning, samt tilgrensende selskapsrettslige spørsmål. Sunniva har særlig erfaring med å bistå kunder i spørsmål relatert til internprising, tonnasjeskatt og Pilar 2. Hun har også erfaring med å bistå større internasjonale konsern med restruktureringer, MAP-saker og annen kommunikasjon med skattemyndighetene. Sunniva er også en del av KPMG Law Advokatfirmas rekrutteringsgruppe.

Kontakt

E-post: sunniva.sande@kpmg.no
Telefon: +47 480 87 903
LinkedIn 

Kompetanseområder:

  • Internasjonal skatt
  • Bedriftsbeskatning
  • Internprising
  • BEPS Pilar 2
  • Tonnasjeskatt
  • Fast driftssted
  • 2022, Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

  • 2022 – d.d., KPMG Law Advokatfirma AS