Øyvind Skorgevik

Partner, Audit

KPMG i Norge

Øyvind er partner og statsautorisert revisor og har over 15 års erfaring fra revisjon av større virksomheter innenfor flere bransjer. Han har blant annet lang erfaring med revisjon av teknologiselskaper, konsulentselskaper og produksjonsvirksomheter. Øyvind har videre lang erfaring med revisjon av børsnoterte virksomheter og har blant annet lang erfaring med anvendelse av IFRS, konsolidering, omorganiseringer og restrukturering, børsnoteringsprosesser med videre.

Kontakt

E-post: oyvind.skorgevik@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9270
LinkedIn

  • Industriell produksjon
  • Konsulent- og forretningstjenester
  • Revisjon
  • Teknologi
  • 2001: Statsautorisert revisor, Norges Handelshøyskole (NHH)

  • 1998 -dd. KPMG AS. Partner fra 2014