Ole Christian D. Steinert

Manager | Forensic Services

KPMG i Norge

Ole Christian er Manager i Forensic Services, underlagt Risk Advisory i KPMG. Han kom til KPMG i 2015 og har jobbet med et bredt tjenestespekter innen forebygging og avdekking av økonomiske misligheter. Han har bistått en rekke selskaper innen gransking av korrupsjon, risikoanalyser, antihvitvasking, samt evaluering og oppbygging av antikorrupsjonsprogrammer i inn- og utland. Han bringer erfaring til sine prosjekter gjennom sin bakgrunn som eksternrevisor i KPMG, hvor han jobbet med store børsnoterte foretak og bisto med å sikre selskapenes internkontroll.

  • Revisjon
  • Risikorådgivning
  • Skatteregnskapstjenester - IFRS
  • 2014 Mastergrad i Finans - Økonomi og Administrasjon, Norges Handelshøyskole

  • 2012 Bachelor i Økonomi og Administasjon, Norges Handelshøyskole

  • 2018 – dd. KPMG AS, Manager, Forensic Services

  • 2017 – Orkla AS, Forretningsutvikling

  • 2015 -2017 KPMG AS, Senior Associate, Revisjon