Martin Samuelsen

Director

KPMG i Norge

Martin Samuelsen har mer enn ti års erfaring fra bistandsbransjen. Han har jobbet med utviklingsspørsmål både for ulike bistandsorganisasjoner, FN, Norad, Utenriksdepartementet og nå for KPMG. Arbeidet har hovedsakelig vært sentrert rundt evaluering og mål- og resultatstyring. Han er godt kjent med analytiske tilnærminger som endringsteori, value for money, ulike resultatbaserte utbetalingsmodeller, logical framework approach, outcome mapping og impact-evalueringer.

Tematisk har Martin bakgrunn blant annet fra humanitær nødhjelp, naturressursforvaltning, klima&miljø, menneskerettigheter og matsikkerhet. Han har også jobbet mye med ulike risikotilnærminger og tverrgående hensyn. Han har god kjennskap til norsk forvaltning generelt, og bistandsforvaltningen spesielt.


Kontakt:
E-post: martin.samuelsen@kpmg.no
Telefon: +47 406 39 207
LinkedIn

 • Due diligence
 • Filantropi
 • Gransking og compliance
 • Risikorådgivning
 • Rådgivning
 • Små og mellomstore bedrifter
 • Stiftelser
 • 2007 MSc in NGO Management and Development, London School of Economics

 • 2005 BA i Internasjonale studier Universitetet i Oslo

 • Militært sprengnings- og mineryddingsertifikat

 • Lean-sertifisert

 • 2015 – d.d., KPMG AS, Senior Manager og leder av gruppen Forvaltning og økonomi. Director fra 2019

 • 2010 – 2015, Norad, Seniorrådgiver

 • 2010, World Food Programme Haiti, Team Leader

 • 2008 – 2009, UNRWA Lebanon, Monitoring and Evaluation Officer

 • 2007 – 2008, Flyktninghjelpen Libanon, Trainee