Henrik Skådinn

Senior Manager | Forensic

KPMG i Norge

Henrik har omfattende erfaring innen etterforskning av grov og økonomisk kriminalitet, og har tidligere jobbet i Oslo politidistrikt. Han har ledet etterforskninger i store saker på både nasjonalt og internasjonalt nivå og har jobbet med en rekke organiserte kriminelle nettverk innen svindel, hvitvasking og korrupsjon. Henrik har kompetanse innen arbeidslivskriminalitet og var en del av Oslo politidistrikts spesialgruppe “OP Svartmaling”. Han har flere års erfaring som operatør innen bruk av skjulte etterforskningsmetoder. Som fagekspert bistår Henrik KPMGs kunder med ulike problemstillinger knyttet til økonomisk kriminalitet og gransking av økonomiske misligheter.

Kontakt

E-post: henrik.skaadinn@kpmg.no
Telefon: +47 408 90 569
LinkedIn 

Kompetanseområder:

  • Økonomisk kriminalitet
  • Organiserte kriminelle nettverk
  • Arbeidslivskriminalitet
  • Gransking
  • 2015, Bachelor, Politihøgskolen

  • 2024 – d.d., KPMG

  • 2022 – 2024, FCG Norge

  • 2015 – 2022, Oslo Politidistrikt