Erik Skaare-Botner

Manager | Rådgiver

KPMG Law Advokatfirma AS

Erik sin hovedkompetanse er innenfor lønnsrapportering for både norske og utenlandske arbeidsgivere. Erik har bakgrunn fra ett globalt IT selskap (Fortune 500) som lønnsansvarlig for Norge, Danmark, Sverige, Finland. Dette er svært nyttig når KPMG bistår arbeidsgivere fra disse landene med deres rapporteringsforpliktelser i Norge. Erik er sertifisert hos Regnskap Norge innenfor Lønn & HR. Han trives best med store datasett og automatisering. Han ser alltid etter prosessforbedringer. Han forstår kundens behov og skreddersyr løsninger deretter.

Ekspertise

 
  • Norwegian payroll A-Å
  • Shadow payroll
  • Personal tax returns
  • Automation (Power Automate, Excel VBA)

LinkedIn

Erik's main expertise lies in payroll reporting for both Norwegian and foreign employers. Erik has a background from a global IT company (Fortune 500) as the payroll manager for Norway, Denmark, Sweden, and Finland. This is valuable when KPMG assists employers from these countries with their reporting obligations in Norway. Erik is certified by Regnskap Norge in Payroll & HR. He thrives with large datasets and automation, always seeking process improvements. He understands the customer's needs and tailors solutions accordingly.

  • 2013, Bachelor's degree in economics, Universitetet i Bergen

  • 2024, Sertifisert lønns- og HR-konsulent

  • 2022 – d.d., KPMG Law Advokatfirma, GMS, Global Business Services

  • 2016 – 2022, Cognizant: Payroll Manager Nordic Region

  • 2013 – 2016, Avis Budget Group, Database controller